V Irsku se uskutečnil seminář o českém lázeňství a zdravotním turismu

2. 11. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - V Irsku se uskutečnil seminář o českém lázeňství a zdravotním turismu Dne 23. října 2018 Velvyslanectví České republiky v Dublinu a kancelář CzechTourism v Londýně uspořádaly úspěšný seminář o českém lázeňství a zdravotním turismu. Seminář se konal v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED).

Cílem bylo představit 6 českých firem v uvedených oblastech, najít vhodné irské partnery a zájemce o spolupráci, informovat irskou odbornou a novinářskou obec, jakož i zvýšit celkové povědomí o možnostech českého zdravotnictví v Irsku. Podle názoru všech účastníků akce splnila všechny očekávané cíle.

Irští účastníci se nejdříve na začátku semináře měli možnost setkat se zástupci českých lázní a zdravotních zařízení a seznámit se s jejich nabídkou. Následně proběhly velmi zajímavé prezentace českých zástupců: hotel Imperial, Karlovy Vary, a.s. zastupovala Gabriela Jacobsz Milská, lázně Bělohrad a.s. Lukáš Krema, Marienbad Kur & Spa Hotels Patrície Irlveková, lázně Jáchymov Miloslav Smrž, sanatorium Klimkovice Lukáš Dostál a lázně Teplice Yveta Slišková.

Zájem přítomných byl umocněn i dvojnásobným „přerušením“ prezentací vylosováním po 3 irských zástupců, kteří správně odpověděli na otázky v dotazníku. Šťastlivci se mohli radovat z možnosti zdarma pobývat v konkrétním zdravotním zařízení v České republice. V rámci bilaterálních jednání, která proběhly i během následné večeře, došlo k navázání perspektivních kontaktů, které by měly být zárukou dalšího rozvoje vztahů mezi českými a irskými partnery.

Velvyslanectví České republiky a kancelář CzechTourim v Londýně jsou potěšeni vysokým hodnocením úrovně semináře ze strany českých i irských účastníků. Jsme si však vědomi, že se jednalo o první akci podobného druhu v Irsku, na kterou bude nutné navázat. Velvyslanectví se v budoucnu zaměří nejen na propagaci vysoké úrovně českého zdravotnictví mezi irskou odbornou a laickou veřejností, ale taktéž na změnu pohledu na lázně, které jsou zde obecně považovány za místa odpočinku a ne léčby.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dublinu (Irsko). Autor: Jiří Hušner, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek