V říjnu se uskuteční unikátní bruselská konference k tématu globální vědy, technologie a inovací

26. 9. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - V říjnu se uskuteční unikátní bruselská konference k tématu globální vědy, technologie a inovací Konference G-STIC může být inspirativní zejména pro české firmy v oblasti ICT, energetiky, dopravy a zemědělství. Dojde k setkání evropských podnikatelů a obohacení potencionálních obchodních sítí.

První konference G-STIC se bude konat 23. – 25. 10. 2017 v belgickém Bruselu. G-STIC, the Global Science, Technology and Innovation Ceference series, je série nejmodernějších světových konferencí. Zároveň se jedná o setkání zástupců průmyslu, technologických výzkumníků, sociálně-ekonomických činitelů a tvůrců mezinárodní politiky. Důležitou součástí konference je i celosvětová inovační komunita, která předkládá integrovaná technologická řešení, jež mohou napomoci zajistit udržitelnější budoucnost.

Hlavním pojítkem celé události budou cíle udržitelného rozvoje, které se budou opírat o styčné tematické bloky zabývající se např. zemědělstvím, energetikou, kruhovou ekonomikou, průmyslem, udržitelným rozvojem, urbanizací či hydrologií. Jedním z cílů konference G-STIC je vytvoření znalostní platformy a globální sítě odborníků. K naplnění této výzvy napomohou technologické změny, které jsou potřebné k zavedení Pařížské dohody a Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.

Celý projekt je pod záštitou přední evropské nezávislé organizace VITO zabývající se výzkumem a technologiemi v oblasti udržitelného rozvoje.

Registrace je dostupná na webových stránkách www.gstic.org.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bruselu (Belgie). Autorky: Tamara Katuščák, zástupkyně velvyslance na Velvyslanectví České republiky v Bruselu, a stážistka Iva Křenová.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek