V Saudské Arábie roste poptávka po zdravotní péči

16. 10. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: SA - Saúdská Arábie
  • Datum zveřejnění: 15.10.2018

Populace v Saudské Arábii aktuálně roste tempem 1 % ročně. V souvislosti s tímto trendem čeká království do konce desetiletí investice ve výši 6,2 mld. amerických dolarů do zdravotnických zařízení a dalších 2,2 mld. USD do vybavení. Trh zdravotnického vybavení a zařízení bude tažen ze dvou třetin vládními projekty a z jedné třetiny privátním sektorem. V současné době jsou mezi 15 nevyspělejšími zeměmi světa výdaje na zdravotní péči na obyvatele 3x až 8x větší než dosud v Saudské Arábii. Mezi lety 2010 a 2016 rostl počet lékařů na 1000 obyvatel z 2,4 v roce 2010 na 2,8, zatímco poměr sester se zvýšil ve stejném období ze 4,8 na 5,7. Počet nemocničních lůžek pak na 1000 obyvatel zaznamenal růst z 2,1 na 2,2.

Současné trendy rozvoj průmyslu vyžadují schopné lidi ve zdravotnickém sektory, kteří budou schopni činit ta správná rozhodnutí. Zdravotnický sektor bude stále nabízet zajímavé projekty pro investory. Jedním z hlavních faktorů, které budou tento sektor posilovat je vzrůstající populace v Saudské Arábii. Zatímco letos činí počet obyvatel 32,6 mil., v roce 2050 je odhadován již na 45,2 milionu. Tento nárůst počtu obyvatel tak bude hrát nejvýznamnější úlohu ve vzrůstající potřebě zdravotní péče.

Ruku v ruce s tímto je třeba věnovat také pozornost nutnosti vypořádat se s narůstajícím počtem onemocnění souvisejících s moderním způsobem života, zejména střední třídy obyvatel. V roce 2017 bylo místními autoritami oznámeno, že zahraniční investoři v sektory zdravotnictví a vzdělání budou moci býti 100% vlastníky daných realizovaných investic, je následně po implementaci tohoto oznámení očekáván značný zájem o zahraniční investice, zejména do zdravotního sektoru. Pro zdravotní a sociální sektor je v roce 2018 alokováno 15 % výdajových prostředků státního rozpočtu. Oproti roku 2017 se jedná o nárůst o 10,5 % v souvislosti s budoucími očekáváními nárůstu poptávky a potřeby zdravotní péče.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji.
Zdroj: https://www.arabianbusiness.com

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: