V Tunisku se uskuteční prezentace českých environmentálních technologií

1. 8. 2019 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Čtvrté zasedání Česko-tuniské smíšené komise pro hospodářskou spolupráci identifikovalo environmentální technologie jako oblast oboustranného zájmu. Tuniská agentura CITET je účastníkem implementace nových technologií v národních podmínkách a seminář bude jedinečnou příležitostí české technologie tuniské straně představit a diskutovat jejich potenciál pro národní implementaci.

Národní agentura CITET (Centre International des technologies de l'Environnement de Tunis) je veřejně prospěšné zařízení s certifikovaným systémem jakosti, pracující pod  autoritou Ministerstva pro místní záležitosti a životní prostředí Tuniska. CITET byl založen v roce 1996 jako odezva na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji, Rio de Janeiro 1992.

CITET posuzuje vhodnost inovativních technologií z hlediska jejich přínosu a vydává, s ohledem na místní specifika, doporučení nadřízenému ministerstvu k implementaci. Disponuje vlastními akreditovanými zkušebními laboratořemi v oblasti fyzikálně-chemických a mikrobiologických vlastností vody a odpadních sedimentů, analyzuje čistotu vzduchu, je certifikován pro hodnocení shody produkce bio zemědělství s kritérii zákazníka.

Národní agentura CITET hostí dne 22. října 2019 ve svém přednáškovém sále seminář s názvem „Zhodnocení odpadů“, jehož spoluorganizátorem je Velvyslanectví ČR v Tunisu. Zájemci o účast na semináři mohou co nejdříve kontaktovat obchodní úsek velvyslanectví spolu s resumé prezentace ve francouzštině, uzávěrka přihlášek je 31. 8. 2019. Kontaktní osoba: Ing. Pavel Černý, CSc., e-mail: commerce_tunis@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tunisu (Tunisko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek