V Ústí nad Labem se uskutečnil seminář Ochrana osobních údajů (GDPR)

2. 3. 2018 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dne 1. března 2018 se uskutečnil v Hotelu Vladimir v Ústí nad Labem regionální seminář zaměřený na problematiku GDPR organizovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Hospodářskou komorou České republiky.

Ústecký seminář zaměřený na GDPR zahájila ředitelka regionální kanceláře Agentury CzechInvest Ústeckého kraje Alena Hájková.

Za Ministerstvo průmyslu a obchodu vystoupila Hana Šimková, zástupkyně ředitele odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu. Ve svém vystoupení přítomné informovala o Strategii MPO pro šíření osvěty a informovanosti o GDPR pro podnikatelskou sféru obsahující opatření, která pomáhají zintenzivnit přenos informací o GDPR směrem k podnikatelům.

Dále informovala o zásadních připomínkách MPO k připravovanému zákonu o zpracování osobních údajů v rámci meziresortního připomínkového řízení. Zejména potom upozornila na existenci řady bezplatných informačních zdrojů a podpůrných opatření k GDPR určených podnikatelské sféře, které připravilo MPO a jeho hospodářští partneři (Svaz průmyslu a dopravy, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Hospodářská komora) a doporučila jejich maximální využití.

Zástupce Hospodářské komory České republiky Miloš Křepelka informoval o aktivitách a službách, které poskytuje podnikatelům Hospodářská komora ČR. Upozornil na Příručku k novým pravidlům ochrany osobních údajů od Hospodářské komory ČR. Rovněž uvedl přehled realizovaných a připravovaných seminářů a konferencí.

Právní aspekty GDPR a jejich očekávaný dopad na firmy prezentoval advokát Jakub Morávek. Jeho vystoupení bylo zaměřeno na strukturu Nařízení GDPR – recitály, články a komentáře. Doporučil sledovat výstupy WP 29 a zejména odkaz www.uoou.cz. Dále uvedl, že se nepředpokládají drakonické sankce. Nastínil jednoduché doporučení – audit zpracování osobních údajů s příslušnými opatřeními.

Jindřich Šavel z IT firmy zaměřil svoje vystoupení na kybernetickou bezpečnost, která se zabývá zabezpečením ochrany informací před neoprávněným manipulováním se zařízeními počítačového systému (pseudonymizace, šifrování, důvěrnost, integrita, procesy pravidelného testování).

Jak k tématu GDPR, tak k tématu počítačové bezpečnosti, zaznívaly v průběhu celého semináře dotazy účastníků, což dokládá zájem dotčených subjektů o co nejlepší přizpůsobení se a implementaci daného nařízení ve svých konkrétních organizacích.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek