Vanuatu: Ekonomická charakteristika země

29. 8. 2019

 

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Růst cestovního ruchu má významný vliv na vytváření pracovních příležitostí především pro  mladou  vanuatskou populaci (65% obyvatel je mladších 25 let). K podpoře cestovního ruchu přispívá významnou měrou letecká společnost Pacific Blue, jejíž vstup na trh v roce 2004 umožnil snížení cen letenek a následný nárůst počtu přijíždějících turistů. Na Vanuatu přijíždějí převážně turisté z Austrálie a Nového Zélandu. V roce 2013 přijelo na Vanuatu 360 000 turistů, z toho 250 tis. turistů připlouvá na výletních lodích Další růst cestovního ruchu podporují investice do stavby hotelů a turistických resortů. V roce 2009 však došlo k citelnému poklesu stavební výroby, což se projevilo růstem nezaměstnanosti, snížením životní úrovně a zvýšením kriminality. Většina obyvatel Vanuatu (až 65%) je závislá na zemědělské výrobě, zejména na samozásobitelském zemědělství.

Vládní hospodářská politika je zaměřena na větší diverzifikaci zemědělství, rozvoj infrastruktury a podporu cestovního ruchu. Příjmy z turistiky a finančních operací pomáhají zmírnit deficit běžného účtu platební bilance. Největšími dárci rozvojové pomoci jsou tradičně Austrálie a Nový Zéland.

Průmyslová výroba je zaměřena na zpracování zemědělské produkce, důležitý je rybolov a zpracování ryb. Největší podíl průmyslové výroby připadá na sektor potravinářský a tabákový, následuje sektor dřevařský, papírenský a rukodělná výroba. K nejdůležitějším výrobkům patří potraviny, nápoje, tabák, výrobky ze dřeva, zpracované kovové výrobky, papír včetně tiskovin, rukodělné výrobky, textil, oděvy a výrobky z kůže. Velký význam mají pro Vanuatu ložiska manganové rudy, která se vyváží do Číny a Japonska. Vanuatu má nevyužité zásoby platiny, železné rudy a mědi. K hlavním produktům zemědělské výroby patří kokosové ořechy, kořeny a hlízy, kopra, banány a kakaové boby. Z živočišné výroby je rozvinutý chov dobytka a prasat. Velký význam pro obživu obyvatel i export má lov ryb a lesnictví (těžba vzácných tropických dřevin). K pokroku v oblasti telekomunikačních služeb přispělo rozšíření mobilních telekomunikačních služeb z prostředků australské rozvojové pomoci. Přístup k telekomunikačním službám získalo díky tomuto kroku 75% vanuatské populace.

 

zpět na začátek

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti)

Základní   makroekonomické ukazatele

 

 

2009

2010

2011

2012

 

2013

odhad2014

HDP (US$m) (běžné ceny):

610

701

786

787

821

852

HDP PPP (US$m)

1096

1127

1164

1205

1257

1321

HDP na obyvatele (US$)

2607

2928

3211

3142

3082

3126

HDP na obyvatele PPP (US$)

4683

4710

4752

4810

4718

4847

Růst reálného HDP (% změna)

3,3

1,6

1,2

1,8

2,8

3,5

běžný účet platební bilance   (US$m)

-48

-38

-63

-51

-36

-47

Běžný účet platební bilance (% HDP)

-7,9

-5,4

-8,1

-6,4

-4.4

-5,6

Export zboží a služeb (% HDP)

49,7

46,8

45

47,8

na

na

Inflace v %

5,2

2,7

0,7

1,4

1,3

1,8

 (Zdroj: https://www.dfat.gov.au/geo/fs/vanu.pdf

 

HDP

Růst HDP byl v roce 2013 dle Vanuatského statistického úřadu 2,8% díky nárůstu přílivu turistů. Hlavní podíl na jeho tvorbě má sektor služeb (63%), zemědělství (19%) a průmysl (10%). Cestovní ruch má výrazný podíl na příjmech země s kontinuálním růstem počtu návštěvníků. V roce 2013 přijelo na Vanuatu 360 000 turistů, z toho 250 tis. turistů připlouvá na výletních lodích.

V roce 2014 se předpokládá růst ekonomiky na 3,5%. Mělo by dojít k mírnému nárůstu turistů, který povede k posílení ekonomiky. V roce 2015 by se tento trend měl udržet a ekonomika by měla dosáhnout na 4% růst.

Vývoj inflace

Na konci roku 2013 byla roční inflace jen 1,3% dle centrální banky Vanuatu. Nejvíce rostly ceny ubytování, komunikace, naopak mírně klesly ceny potravin.

zpět na začátek

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

zpět na začátek

4.4. Stavebnictví

zpět na začátek

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura

zpět na začátek

4.6. Služby

zpět na začátek

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho jaderná)

zpět na začátek

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek