Vanuatu: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

29. 8. 2019

 

7.1. Smluvní základna

Hospodářské a obchodní styky mezi ČR a Republikou Vanutu nejsou upraveny žádnou dohodou a nejsou nijak výrazně rozvíjeny.

zpět na začátek

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Položka / Kalend. rok

2009

2010

2011

2012

2013

 

2014

I . -VI.

 

Vývoz

167

4

0

4

0

 

0

 

Dovoz

0

6

0

6

1

 

1

 

Vzájemný obrat

167

10

0

10

1

 

1

 

Saldo

167

-2

0

-2

-1

 

-1

 

(Zdroj: http://www.czso.cz)

zpět na začátek

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

V roce 2009 vyvezla Česká republika na Vanuatu telefonní přístroje, přístroje pro vysílání, příjem hlasu a dat a dále zbraně a střelivo. Od roku 2010 se příliš českému vývozu nedaří a je jen v řádu pár tisíc USD.

zpět na začátek

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

K perspektivním odvětvím z hlediska uplatnění českých firem patří jednoduché strojírenské výrobky s nenáročnou obsluhou a údržbou (zejména stroje pro potravinářskou výrobu):

- přepravní technika

- spotřební zboží

- stavební technika a materiály

- trvanlivé potraviny a nápoje

- kompletní dodávky vybavení a zařízení hotelů

- papír a tiskařské výrobky

- textilní výrobky a letní pásková obuv

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

zpět na začátek

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek