Vanuatu: Zahraničně-politická orientace

29. 8. 2019

 

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Vláda Vanuatu udržuje diplomatické vztahy se 74 státy. Ihned po získání nezávislosti vstoupila do Britského společenství národů, Frankofonie a regionálního uskupení Fórum pacifických ostrovů (PIF). Je členem řady dalších mezinárodních organizací a institucí (uváděny anglické zkratky): ACCT, ACP, AsDB, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICFTU, ICRM, IDA, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IOC, ITU, MIGA, NAM, OIF, OPCW, Sparteca, SPC, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, World Bank, WFTU, WHO, WMO, WTO.

Do OSN země vstoupila v r. 1981. Vanuatu silně podporuje reformu OSN včetně Rady bezpečnosti. Vanuatští vojáci a policisté se účastnili operací na udržení míru na Východním Timoru a v Bosně, působili v Kongu, v Pobřeží slonoviny, v Súdánu a na Haiti. Podíleli se též na regionálních vojensko-policejních misích na ostrově Bougainville (Peace Monitoring Group, 1998-2003) a na Šalomounových ostrovech (Regional Assistance Mission, od 2003).

Po dlouhých peripetiích (přístupová jednání byla zahájena v roce 1995) se Vanuatu v srpnu 2012 stala členem WTO.

zpět na začátek

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Na Vanuatu má efektivní diplomatickou misi zřízenu Austrálie, Nový Zéland, Francie, Velká Británie a ČLR. EU má na Vanuatu vlastní úřadovnu (formálně detašované pracoviště DEU  na PNG). Vanuatu má v současné době tři diplomatické úřady – v New Yorku (OSN), Bruselu (EU) v Pekingu a ve městě Nouméa na Nové Kaledonii a několik konzulátů.

Největším donorem země je Austrálie, která spolupracuje s Vanuatu též ve vojenské oblasti a pomáhala rovněž vanuatským policejním silám. 

Dalším významným dárcem je Nový Zéland, který má kromě bilaterální rozvojové pomoci i program pro zaměstnávání občanů Vanuatu na Novém Zélandě (Recognised Seasonal Employer Schneme - na začátku programu v roce 2006 přijal Nový Zéland 1700 pracovníků, v roce 2012 jich bylo 3100).

Pomoc EU se zaměřuje na projekty v zemědělství; přičemž např. 9. EDF financoval i školu managementu cestovního ruchu. Vanuatu spolu s dalšími 13 pacifickými zeměmi vyjednává s EU o dohodě o ekonomickém partnerství (Economic Partnership Agreement, EPA), která by měla podpořit regionální integraci a ekonomický rozvoj, udržitelné využívání zdrojů a snížení chudoby. Měla by též napomoci odstranění obchodních překážek.

Vanuatu udržuje intenzivní vztahy s Francií a s francouzskými zámořskými územími v Pacifiku, Novou Kaledonií a Francouzskou Polynésií.

Země se poměrně aktivně podílí na regionální politice včetně bezpečnostních operací. Je iniciátorem mnoha aktivit melanéské regionální skupiny Melanesian Spearhead Group (MSG – Fiji, PNG, Šalamounovy ostrovy a Vanuatu, založena v březnu 2007),zaměřené na otázky obchodní, dále politické, bezpečnostní, sociální i kulturní. V Port Vila byla v r. 2008 zahájena činnost sekretariátu MSG.

V rámci Fóra pacifických ostrovů (patří k zakládajícím členům) přijala v říjnu 2005 spolu s dalšími zeměmi fóra Pacifický plán (Pacific Plan), který je základem pro další snahy o regionální integraci. Je též členem South Pacific Regional Environment Programme.

zpět na začátek

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Diplomatické vztahy mezi ČR a Republikou Vanuatu byly navázány dne 12. 12. 2002. ČR je na Vanuatu zastoupena prostřednictvím velvyslanectví ČR se sídlem v Canbeře. Jako první velvyslanec ČR předal pověřovací listiny K. Pažourek dne 1. 11. 2005.  Velvyslanec  Hynek Kmoníček pověřovací listiny do rukou prezidenta I. J. Abila předal 19. 2. 2013. Následně vedl jednání s tehdejším premiérem S. Kilmanem, ministrem zahraničních věci Alfredem Carlotem  a místopředsedou vlády a ministrem průmyslu, obchodu a turistiky H. Lini.

Na v pořadí 37. zasedání Rady mistrů skupiny států AKT (Afriky, Karibiku a Tichomoří) a EU konaného ve dnech 14. a 16. června 2012 v hlavním městě Port Vila vedl delegaci ČR státní tajemník pro evropské záležitosti a vrchní ředitel sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR PhDr. Vojtěch Belling, PhD. Na okraj zasedání vedl bilaterální rozhovory s ministrem zahraničních věcí Republiky Vanuatu, s ministrem financí Šalamounových ostrovů (Gordon Darcy Lilo), a tajemníkem pro zahraniční věci Království Tonga (Mahe´ull´uli Sandhurst Tupouniua).

ZÚ ČR v Canbeře realizoval v roce 2008 prostřednictvím Adra Vanuatu rozvojový projekt Vanuatu Teachers Upgrade Project ve výši 500.000 Kč. V rámci realizovaného projektu ukončilo kvalifikační kurz 59 učitelů, kteří získali osvědčení „Certificate of Teaching Practice“.

Občané ČR nepotřebují k návštěvě Republiky Vanuatu vízum, resp. obdrží povolení k pobytu po příletu na Vanuatu, pokud doba jejich pobytu nepřekročí 4 měsíce. V případě pobytů delších než 4 měsíce je třeba požádat o vízum na některém ze zastupitelských úřadů Vanuatu. Doporučuje se ale před každou cestou ověřit u některého ze zastupitelských úřadů navštíveného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek