Venezuela: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

27. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR - Venezuela

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz z ČR

13 376 11 505 7 017

5 344

3 023

Dovoz do ČR

859 6 391 1 768

3 401

4 801

Obrat

14 235 17 896 8 785

8 746

7 824

Bilance

12 517 5 114 5 248

1 944

-1 779

Údaje jsou v tis. USD

Zdroj dat: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR za rok 2017
Kód HS4 Zboží Množství (kg) Hodnota (tis. USD)
8426 Jeřáby sloupové otočné pojízdné lanové vozíky 334 259 2 418
8502 Soustrojí generátorová elektr měniče rotační 80 800 1 595
3917 Trouby trubky hadice příslušenství z plastů 46 572 1 113
9012 Mikroskopy jiné než optické difraktografy 3 742 980
9503 Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky ost;modely;puzzle 24 499 867
7326 Výrobky ostatní z železa oceli 403 276 587
3921 Desky listy folie filmy pruhy ap ost z plastů 10 358 516
7229 Dráty z oceli legované ostatní 303 800 406
8536 Zařízení el.k ochraně,spínání el.obvodů,‹1000V;konekt.pro opt.vlákna 43 788 380
8705 Vozidla motorová pro zvláštní účely 25 360 368

Zdroj dat: Český statistický úřad

Dovoz do ČR za rok 2017
Kód HS4 Zboží Množství (kg) Hodnota (tis. USD)
2905 Alkoholy acyklické deriváty 867 152 451
2208 Ethylalkohol nedenat pod 80% destiláty likéry 11 287 155
2810 Oxidy bóru kyseliny borité 37 000 32
4202 Kufry aktovky brašny pouzdra kazety vaky apod 313 24
8406 Turbiny na páru vodní nebo jinou 4 550 19
0801 Ořechy kokosové para akužové čerstvé sušené 3 000 19
8715 Kočárky dětské sportovní ap vozidla dětská 46 6
6306 Plachty nepromokavé lodní stínící ap stany aj 65 5
8483 Hřídele aj převodové převody kola ozubené ap 920 5
4409 Dřevo profilované,i hoblované,broušené apod. 2 017 4

Zdroj dat: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistické informace týkající vzájemné výměny v oblasti služeb včetně její struktury nejsou k dispozici. V podstatě lze konstatovat, že k vzájemné výměně v oblasti služeb přispívá zatím pouze individuální cestovní ruch. Potenciál se týká případných českých investic v oblasti pohostinství a turistiky., avšak až po odeznění současné krize.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Žádné společné podniky ve Venezuele (dle informací zastupitelského úřadu ČR v Havaně) neexistují.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled bilaterálních dohod:

  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Venezuelské republiky z 25. 10. 1983
  • Základní dohoda o technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Venezuelské republiky z 3. 11.1988
  • Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Venezuelské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů sjednané výměnou nót, č. j.448/1991 Sb., z 11. 7. 1991
  • Dohoda mezi ČR a Venezuelou o podpoře a vzájemné ochraně investic, č. 99/1998 Sb., podepsána v Caracasu dne 27. 4. 1995, v platnost vstoupila 23. 7. 1996
  • Smlouva mezi ČR a Venezuelou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovým únikům v oblasti daní z příjmu a majetku, č. 6/1998 Sb. podepsána v Praze dne 26. 4. 1996, v platnost vstoupila 12. 11. 1997.
  • Memorandum o porozumění o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu Bolívarovské republiky Venezuela, č. 128/2004 Sb. mezinárodních smluv, Praha ze 4. 11. 2002

Rozpracované smlouvy:

  • Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvy životního prostředí ČR a Venezuely, první expertní jednání mezi oběma ministerstvy proběhlo v březnu 2006.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR nemá s Venezuelou žádné rozpracované ani dokončené projekty rozvojové spolupráce, ani žádné v dohledné době neplánuje, Venezuela není zařazena na seznam prioritních zemí rozvojové spolupráce ČR.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: