Veřejná konzultace - Plánovaná legislativní opatření plynoucí z Koncepce rozvoje kapitálového trhu

12. 8. 2019 | Zdroj: Ministerstvo financí (MF)

motiv článku - Veřejná konzultace - Plánovaná legislativní opatření plynoucí z Koncepce rozvoje kapitálového trhu Ministerstvo financí připravilo konzultaci k plánovaným legislativním opatřením plynoucím z Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019-2023, která byla 4. března 2019 schválena vládou ČR. Cílem konzultace je získat názor odborné veřejnosti na jednotlivá opatření a jejich potenciální podobu.

Tento konzultační materiál se zabývá zejména opatřeními, u kterých lze předpokládat nutnost regulatorní úpravy (výjimkou je webový rozcestník, u nějž se legislativní úprava nepředpokládá). Nad rámec opatření navržených v Koncepci se konzultuje i otázka svěřenských fondů jako investičních fondů, kdy se tato úprava ukázala jako potřebná při diskusi poslední novely ZPKT, nicméně nepodařilo se ve vymezeném čase nalézt dostatečnou věcnou shodu.

Předpokládá se, že získaná vyjádření budou využita zejména při vyhodnocování nákladů a přínosů nové legislativní úpravy a při zvažování různých variant řešení.

V rámci konzultace je možné vyjádřit se k následujícím tématům:

 • Zavedení účtu dlouhodobých investic
 • Standardizace investičních dotazníků
 • Návrh webového rozcestníku
 • Sebecertifikace investorů (business angels)
 • Regulace crowdfundingových platforem nabízejících dluhopisy
 • Právní úprava jednodušší akciové společnosti
 • Překážky rozvoje peněžního trhu a sekuritizace
 • Zavedení alternativního účastnického fondu
 • Revize státní podpory penzijních fondů
 • Zavedení podfondů pro a.s. a k.s.i.l.
 • Zachování časového testu při přechodu mezi podfondy SICAVu
 • Podpora využívání formátu XML exekutory
 • Podpora obchodování s korporátními dluhopisy
 • Svěřenské fondy jako investiční fondy

Vaše případné připomínky zasílejte do 16. září 2019 na adresu ales.kralik@mfcr.cz. 

Ministerstvo financí předem děkuje za všechny podněty.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek