Veřejný sektor v Egyptě

5. 5. 2019 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: EG - Egypt
  • Datum zveřejnění: 05.05.2019

 

 

Vláda konečně přichází s konkrétními kroky rozvíjet upadající veřejný sektor, který je v této zemi přebujelý. Státní vlastnictví není efektivní a k jeho restrukturalizaci nyní vypracovalo Ministerstvo veřejného sektoru plán, jak v prvních 26 podnicích optimalizovat výstupy a snížit ztráty.
Vláda se rozhodla zřídit fond na vypořádání svých pohledávek vůči bankovnímu sektoru a zároveň by měl zajistit prostředky na administrativní a technickou modernizace státních podniků. I firmy tohoto charakteru musejí směřovat k ziskovosti. Čistý zisk sektoru dosáhl v posledním fiskálním roce LE 11 miliard, avšak jen 73 je skutečně ziskových a dalších 48 podniků je ztrátových. 
Státní společnosti se snaží uzavřít partnerské dohody s mezinárodními investory, aby oživily některé nefunkční odvětví v automobilovém, ocelářském, strojírenském a dopravním sektoru. Příkladem je lákání zahraničního investora do rozvoje společnosti Al-Nasr Automotive Company. Kde by se mělo vyrábět ročně 100 až 150 tisíc vozů.
Podobně se nabízí i vstup do egyptské společnosti Iron and Steel. Pobočka holdingové společnosti působící v metalurgickém průmyslu oznámila výzvu k podání nabídek pro zahraničního partnera. Vždy je potřeba za tím vidět hlavně cíl transferu technologie do Egypta v sektorech, kde je země totálně postrádá.
Zároveň si všichni v Egyptě začínají uvědomovat, že úspěch v efektivnosti veřejného sektoru může být dosažen jen v případě, že se odbourá byrokracie a najde odpovídající management. 
Asi 382 státních podniků bylo plně nebo částečně privatizováno ve dvou fázích. První od roku 1991 do roku 1997 a dále od roku 2004 do roku 2010.

Zdroj: Al Ahram Weekly
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Káhiře.

 

 

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: