Viceprezident Georgetown University z USA hledá výzkumné partnery také v ČR

17. 12. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Viceprezident Georgetown University z USA hledá výzkumné partnery také v ČR Ve dnech 11. – 15. prosince 2017 navštívil ČR viceprezident Georgetownské univerzity, Dr. Spiros Dimolitsas, aby se seznámil se stavem českého výzkumného prostoru a zahájil diskusi o možné spolupráci s českými partnery. Největší zájem vzbudily možnosti spolupráce v kyberbezpečnosti a společenských vědách, tedy v tradičních oborech zájmu této prestižní univerzity.

Předmětem jednání ale byly také oblasti medicínských aplikací v technických oborech, fyzika nebo chemie. Specializovanou návštěvu potom Georgetownská univerzita plánuje pro oblast biomedicíny, a to na první polovinu 2018.

Georgetownská univerzita je jednou ze dvou výzkumných institucí v oblasti Washingtonu, DC, zařazených na prestižní seznam univerzit s nejvyšší výzkumnou aktivitou podle Carnegieho klasifikace institucí vysokoškolského vzdělávání. Georgetown se tradičně strategicky orientuje na výzkumné a vzdělávací aktivity s vysokým společenským dopadem, které zároveň umožňují využít umístění v sídle federální vlády.

Není tedy překvapením, že významnou součástí této strategie je důraz na vzdělávání budoucích elitních federálních úředníků, zejména zahraniční služby. S tím souvisí také dlouhá tradice společenskovědního výzkumu, zejm. mezinárodních vztahů (School of Foreign Service byla založena v roce 1919).

Mezi absolventy patří současná ministryně vnitřní bezpečnosti nebo nově jmenovaný velvyslanec v Jižní Korey. O spolupráci ve společenských vědách hovořil Dr. Dimolitsas zejména s reprezentací Univerzity Karlovy, Fakulty sociálních věd, ale také s CzechGlobe. V diskusi zazněly detailní náměty pro výzkumnou spolupráci, ale také obecnější otázky spolupráce vzdělávací.

Druhou významnou zájmovou oblast výzkumu na Georgetownu, kterou lze považovat také za významný společný prvek výzkumu na univerzitách v celém regionu Virginia – Washington – Maryland, je kybernetická bezpečnost. V návaznosti na předchozí návštěvu takto zaměřené delegace Masarykovy univerzity, bylo jednou ze zastávek na této cestě také Brno. Masarykova univerzita, která má vůči české komunitě kybernetické bezpečnosti stejné postavení, jako Georgetown k federální vládě, uvítala možnost představit svůj výzkumný program a schopnosti, i projednat detaily připravované institucionální spolupráce.

Protože je kybernetická bezpečnost jak státní, tak privátní, infrastruktury v popředí priorit českého i amerického bezpečnostního výzkumu, existuje v této spolupráci významný potenciál. Ten jenom podtrhuje shoda v důrazu, který obě instituce kladou na právní, stejně jako technické aspekty kyberbezpečnosti. Za pozornost stojí také dlouhá tradice spolupráce Georgetownské univerzity s průmyslovými partnery (např. Northop Grumman, Raytheon, Cisco).

V rámci Výzkumného centra bezpečnostního a softwareového inženýrství se spojuje federální financování univerzitního výzkumu a soukromé zdroje, díky kterým se utváří konkrétní projektová náplň činnosti centra. Tento model spolupráce je příkladem dobré praxe, který Masarykova univerzita jistě zužitkuje.

Poslední velkou zájmovou oblastí v regionu i na Georgetownu jsou obory spojené s medicínskými aplikacemi, ať už v technických nebo přírodovědných oborech. Mezi pracovišti, která Dr. Dimolitsas navštívil za účelem získání základního obrazu o možnostech spolupráce nechyběla Západočeská univerzita v Plzni, Český institut informatiky, kybernetiky a robotiky, Vysoká škola chemicko-technologická, Fyzikální ústav a Ústav přístrojové techniky AV ČR nebo Mezinárodní centrum klinického výzkumu.

V návaznosti na širokou paletu výzkumných témat, která tyto instituce zpracovávají, byla dojednána navazující návštěva větší delegace Georgetownské univerzity se specifickým zaměřením na biomedicínu a medicínské technologie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu (Spojené státy americké). Autor: Luděk Moravec.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek