Vietnam si otevřel cestu k volnému obchodu v tichomořském regionu

22. 11. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Vietnam si otevřel cestu k volnému obchodu v tichomořském regionu Vietnamský parlament v polovině listopadu ratifikoval dohodu o volném obchodu CPTPP (Comprehensive and Progresive Agreement for Trans-Pacific Partnership), která liberalizuje obchod mezi 11 zeměmi asijsko-pacifického regionu (Austrálie, Brunej, Kanada, Chile, Malajsie, Mexiko, Japonsko, Nový Zéland, Peru, Singapur, Vietnam).

Vietnam tak od začátku roku 2019 získá volný přístup na řadu velmi lukrativních trhů. Z hlediska exportního potenciálu je pro Vietnam atraktivní zejména otevření japonského, kanadského a australského trhu. Snadnější přístup Vietnamu na tyto vyspělé trhy přinese nové příležitosti také pro české firmy vyrábějící své produkty ve Vietnamu a může být novým lákadlem pro další české investory zvažující svůj vstup do Vietnamu.

Vietnam se tento měsíc stal šestou signatářskou zemí CPTPP, která dohodu doposud ratifikovala. Vzhledem k tomu, že ke vstupu dohody v platnost postačuje její schválení nadpoloviční většinou signatářských zemí, CPTPP začne oficiálně platit 31. 12. 2018.

CPTPP sníží celní tarify ve vzájemném obchodě mezi jedenácti zeměmi, které dohromady představují 13,5 % světové ekonomiky (společný HDP ve výši 11 bilionů USD). Pokud by se někdy v budoucnu k dohodě znovu připojily USA, zahrnovala by 40 % světového ekonomického výkonu. I bez USA však dohoda vytvoří zónu volného obchodu s téměř 500 mil. obyvatel a objemem obchodu ve výši 10 bil. USD.

Přestože je Vietnam mezi jedenácti signatářskými zeměmi CPTPP nejslabší ekonomikou s nejhorším právním prostředím, vysokou zranitelností domácích výrobců a s pouze dvacetiletou zkušeností s fungováním otevřeného trhu, bude z liberalizace obchodu v rámci CPTPP profitovat ve srovnání s ostatními členskými zeměmi relativně nejvíce.

Zatímco průměrný přírůstek HDP ve všech členských zemích CPTPP je v následujících dvanácti letech odhadován na 1,7 %, vietnamská ekonomika by se měla do roku 2030 zvětšit díky CPTPP o 3,5 %. Vietnam, coby stále ještě rozvojová ekonomika, bude také oproti ostatním členským zemím CPTPP liberalizovat svůj trh pomaleji. Například Kanada odstraní okamžitě po vstupu dohody v platnost cla na dovoz vietnamského zboží u 94 % tarifních položek, Chile u 95 % položek celního sazebníku, Japonsko u 86 % položek a Mexiko u 77 % položek. Naproti tomu Vietnam zavede bezcelní dovoz pouze u 66 % položek svého celního sazebníku a do tří let pak liberalizuje jen dalších 20 % položek.

Podle studie Světové banky přinese CPTPP Vietnamu další výrazný růstový impuls. V prostředí vietnamského růstového modelu založeného na exportu a přílivu zahraničních investic je jakákoliv další liberalizace zahraničního obchodu významným povzbuzením pro celkový růst ekonomiky. Samotné snížení celních tarifů ve vzájemném obchodě s deseti asijsko-pacifickými partnery by mělo přispět k růstu vietnamského HDP o 1,1 % do roku 2030. Pokud se k tomuto dopadu přidá také efekt růstu produktivity práce vyvolaný tržní liberalizací, měl by celkový HDP Vietnamu vzrůst do roku 2030 o 3,5 %.

Vietnamský export by měl vzrůst díky nižším celním tarifům o 4 %. Vietnamské vývozy do členských zemí CPTPP vzrostou ze současných 54 mld. USD na 80 mld. USD v roce 2030, což bude představovat 25 % celkového vietnamského exportu. Nižší cla v rámci CPTPP podpoří zejména vývozy vietnamského textilu, obuvi a nápojů. Výrazné pozitivní dopady jsou očekávány také na export vietnamských ryb a rybích produktů.

Vietnam si v této oblasti od CPTPP slibuje především usnadnění přístupu na atraktivní japonský trh, což by mělo podnítit další růst kvality vietnamské rybí produkce a sekundárně přispět i k růstu exportu ryb na další náročné trhy (USA, EU). Světová banka zmiňuje také řadu pozitivních efektů CPTPP na domácí ekonomické prostředí. Dohoda by měla urychlit reformní procesy v oblasti volné soutěže, ve službách (včetně finančních a telekomunikačních), v oblasti státních zakázek, investic, standardů práce, práv k duševnímu vlastnictví, životního prostředí, pravidel původu, celních procedur a netarifních překážek.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Hanoji (Vietnam). Autor: David Jarkulisch, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek