Vietnamské zdravotnictví nabízí nové příležitosti pro české exportéry

12. 9. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Vietnamské zdravotnictví nabízí nové příležitosti pro české exportéry Vietnam se v posledních pěti letech proměnil ve velmi atraktivní destinaci pro dodavatele výrobků pro zdravotnická zařízení. Prudký růst poptávky po zdravotnických službách ve Vietnamu nabízí řadu příležitostí pro české výrobce a vývozce lékařských přístrojů, medicinální techniky, vybavení nemocnic a farmaceutických produktů. Někteří čeští výrobci z této oblasti se již na vietnamském trhu úspěšně prosazují.

Přestože je Vietnam stále ještě rozvojovou zemí s průměrným příjmem na hlavu ve výši zhruba 2400 USD za rok, ve zdravotnickém sektoru má poměrně zajímavý tržní potenciál, který přitahuje pozornost zahraničních dodavatelů. Vietnam je s téměř 95 miliony obyvatel třináctou nejlidnatější zemí na světě s nominálním HDP ve výši 220 miliard dolarů, tedy zhruba stejným jako Česká republika.

Na zajištění zdravotnických služeb pro své početné obyvatelstvo Vietnam ročně věnuje 8 % hrubého domácího produktu (přibližně 18 mld. USD). Ani to však nestačí k uspokojení vysoké poptávky po zdravotnických službách a část nemocniční péče proto zajištují soukromá zdravotnická zařízení.

Vietnam má dnes k dispozici 1346 nemocnic (86 % veřejných a 14 % soukromých) s celkovým počtem 254 885 lůžek. Poptávka po zdravotnických službách však zhruba dvakrát převyšuje disponibilní nemocniční kapacity a obsazenost lůžek trvale přesahuje 200 %. Tato disbalance samozřejmě generuje poptávku po investicích do výstavby nových nemocničních kapacit. V posledních pěti letech bylo ve Vietnamu postaveno 99 nových nemocnic, z toho 55 soukromých a 44 veřejných, a vietnamská vláda plánuje další rozsáhlé investice do výstavby nových zdravotnických zařízení.

Investice do výstavby nových nemocnic s sebou přinášejí nové příležitosti také pro české výrobce zdravotnického zařízení, vybavení nemocnic, lékařských a laboratorních přístrojů nebo dodávky zdravotnických informačních systémů. Některé české firmy již tento příznivý trend zachytily a do Vietnamu své výrobky úspěšně dodávají.

Českým výrobcům se podařilo zapojit do modernizace vietnamského zdravotnictví například prostřednictvím dodávek nemocničního nábytku, jehož vývoz z ČR do Vietnamu loni dosáhl objemu 4,3 mil. USD. Z boomu vietnamského zdravotnictví těží také čeští producenti mikroskopů, kterým se v minulém roce podařilo vyvézt do Vietnamu zboží v hodnotě 1,3 mil. USD.

Celkový potenciál vietnamského zdravotnického trhu je však mnohonásobně vyšší. Velikost vietnamského trhu zdravotnických zařízení je odhadována na 1 mld. USD, z toho 90 % zařízení pochází z dovozu. Trh s farmaceutickými výrobky je ještě zajímavější. V minulém roce dosáhl objemu 5,2 mld. USD s průměrným ročním přírůstkem okolo 14 %. Více než 50 % spotřeby léků ve Vietnamu je přitom kryto z dovozu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Hanoji (Vietnam). Autor: David Jarkulisch, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek