Vláda schválila Akční plán pro rozvoj digitálního trhu

27. 8. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Vláda schválila Akční plán pro rozvoj digitálního trhu Vláda koncem srpna 2015 schválila Akční plán pro rozvoj digitálního trhu, který shrnuje plánovaná opatření resortů na podporu digitální ekonomiky. Digitální agenda je zásadním tématem pro českou vládu a zároveň jednou z priorit současné Evropské komise.

„Schválení Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu je důležitým krokem vlády, kterým doháníme zpoždění ČR v této oblasti, které bylo způsobeno minulými vládami. Digitalizace přinese další impuls pro ekonomický růst a vznik nových pracovních míst. Plán podporuje dobudování vysokorychlostních sítí a rozvoj elektronické veřejné správy, digitálního průmyslu, digitálních kompetencí občanů a elektronického obchodování.

Vláda schválením akčního plánu naplňuje jednu z důležitých priorit a závazků vládní koalice. Jde rovněž o jednu z důležitých priorit Evropské komise. Projednáním akčního plánu na vládní úrovni jsme rovněž splnili závěry tripartity z 16. března 2015. Rozvíjením mezinárodní spolupráce v digitální agendě plníme také jedno ze stěžejních témat probíhajícího českého předsednictví V4,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Úsilí vlády v sektoru digitální agendy má širokou podporu hospodářských a sociálních partnerů, kteří se na přípravě Akčního plánu aktivně podíleli. Kabinet premiéra Bohuslava Sobotky svým krokem zároveň reaguje na Strategii, z května 2015, pro jednotný digitální trh, kterou zveřejnila Evropská komise s cílem zvýšit v následujících letech konkurenceschopnost Evropské unii v globálním měřítku.

Samotný Akční plán je rozdělen do šesti kapitol, které pokrývají zásadní témata s vazbou na sektor digitální ekonomiky. Patří mezi ně:

  • infrastruktura v pojetí budování vysokorychlostních internetových sítí a zajištění kybernetické bezpečnosti,
  • digitální vzdělávání a zvyšování digitálních kompetencí u občanů,
  • přístup ke zboží a službám na internetu,
  • rozvoj elektronické veřejné správy,
  • nové trendy zaměřující se na digitalizaci průmyslu, ekonomiku založenou na datech a přístup k datům veřejného sektoru a
  • správa digitální agendy na úrovni vlády a komunikace s veřejností.


Konkrétní úkoly, které Akční plán ukládá jednotlivým ministerstvům, jsou v souladu s platnými národními strategiemi a koncepcemi. Jejich plnění bude vláda vyhodnocovat v půlročních intervalech.

SP ČR vítá vládní Akční plán pro rozvoj digitálního trhu

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) vítá schválení Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu jako důležitý krok směrem ke sjednocení činnosti vlády v oblasti digitální agendy. Jde o kvalitní materiál, který se snaží postihnout všechny nejdůležitější oblasti digitální agendy, které doposud byly zcela resortně roztříštěné. SP ČR byl do spolupráce s Úřadem vlády na jeho přípravě zapojen a prosazuje, aby se Akční plán stal východiskem pro zpracování veškerých souvisejících materiálů vlády v oblasti rozvoje digitální agendy.

Upozorňuje, že je bezpodmínečně nutné, aby s Akčním plánem byly uvedeny do souladu i ostatní strategické dokumenty, které aktuálně vznikají v oblasti tématu digitální agendy na ostatních resortech, resp. útvarech Úřadu vlády. Současně navrhujeme, aby byly při jeho nejbližší aktualizaci dopracovány některé kapitoly, které vnímá jako neúplné, například Snižování administrativní zátěže pro podnikatele, Počáteční vzdělávání.  

„Vyhotovení Akčního plánu vnímáme jako krok správným směrem. V krátkodobém časovém horizontu musí Česká republika řešit nejbolavější témata rozvoje svého digitálního trhu tak, abych zajistila adekvátní národní reakci na evropskou Strategii pro Jednotný digitální trh EU,“uvedla Milena Jabůrková, členka představenstva SP ČR, zodpovědná za oblast digitální agendy.

Rozvoj digitálního trhu je i pro SP ČR jednou z priorit. SP ČR se hlásí k úkolu, který mu byl Akčním plánem uložen a je připraven spolupracovat s MPO na sestavení Iniciativy Průmysl 4.0. Je nezbytné v ČR rychle reagovat na nové trendy v rozvoji průmyslu, jeho digitalizaci, automatizaci a robotizaci ve vazbě na proces nazývaný 4. průmyslovou revolucí a zachycený ve vládních strategiích evropských i zaoceánských států.

Zpracováno z tiskových zpráv Úřadu Vlády a Svazu průmyslu a dopravy SPČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek