Vláda schválila financování velkých výzkumných infrastruktur

14. 12. 2018 | Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

motiv článku - Vláda schválila financování velkých výzkumných infrastruktur Kabinet schválil financování velkých výzkumných infrastruktur do roku 2022. Prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tak bude podpořeno 48 velkých výzkumných infrastruktur včetně sedmi nových projektů působících v oblastech fyzikálních věd a inženýrství, energetiky, environmetálních, biologických, lékařských, sociálních a humanitních věd a e-infrastruktur. Každý rok tak získají v rámci účelové podpory 1,89 miliardy korun, což je o 170 milionů více než doposud.

Podporu velkých výzkumných infrastruktur, které jsou zařízeními nezbytnými pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností, schválil kabinet návazně na výstupy jejich mezinárodního hodnocení, které se uskutečnilo roku 2017. Provoz těchto center bude hradit ze státního rozpočtu v rámci výdajů na výzkum, vývoj a inovace MŠMT, investiční náklady budou financovány z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů čerpaných z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

„Velké výzkumné infrastruktury patří bezpochyby mezi klíčové nástroje podpory výzkumu a vývoje v České republice napříč širokým spektrem oborů a institucí. Jsem proto velmi potěšen, že můžeme podpořit v letech 2019, resp. 2020 – 2022 provoz 48 velkých výzkumných infrastruktur 1 miliardou 890 miliony korun z národních zdrojů, a to i za efektivního zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů právě na výzkum a vývoj. Máme též dlouholetou zkušenost s efektivním využíváním evropských prostředků na financování investic velkých výzkumných infrastruktur a očekáváme využití těchto návazných zdrojů z OP VVV ve výši tří miliard korun v daném období,“řekl ke schváleným projektům pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT Pavel Doleček.

Velké výzkumné infrastruktury jsou jedinečná zařízení vykazující vysokou znalostní a technologickou náročnost a jsou provozována na principu otevřeného přístupu k jejich kapacitám. Svým uživatelským komunitám umožňují dosahovat průlomových poznatků v oblastech základního a aplikovaného výzkumu a vývoje.  

Návazně na schválení velkých výzkumných infrastruktur do roku 2022 bude aktualizována také Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016 až 2022. Ta bude předložena vládě ke schválení do konce června roku 2019.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek