Volha: ekologické problémy největší evropské řeky

5. 4. 2018 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Vody řeky Volhy hojně využívají průmyslové podniky, které ji vypouštěním odpadních vod soustavně znečišťují. Podle názorů odborníků jsou vodní zdroje Volhy zatěžovány asi osmkrát více, než činí průměr v Rusku. Ministerstvo přírodních zdrojů a ekologie spouští projekt na její záchranu, kterého se mohou zúčastnit i české firmy.

Zdroje vody Volhy tvoří sněhové srážky (60 %), podzemní vody (30 %) a dešťové srážky (10 %). Roční kolísání úrovně hladiny před postavením kaskády přehrad dosahovalo u Tveru 11 m, pod ústím Kamy 15 až 17 m a u Astrachaně 3 m. Po zregulování toku výstavbou přehrad se kolísání prudce snížilo.

Průměrné roční toxické zatížení ekosystémů v povodí řeky zhruba tří až pětinásobně převyšuje ruský průměr.

Ze stovky ruských měst s nejznečištěnějším ovzduším jich v povodí Volhy leží 65. Objem znečištěných odpadních vod vypouštěných do povodí představuje asi 38 % z celkového objemu v Rusku.

Jedy a zmutované ryby

Analýza Světové banky věnovaná ochraně přírody v Rusku vypracovaná v roce 2008 uvádí, že Volha je silně znečištěná kvůli vypouštění odpadních vod z průmyslových podniků a zástavbě ochranných pásem vodních toků.
Znečištění volžské vody se odráží na jejích obyvatelích. Podle výzkumu z roku 2007 podíl zmutovaných ryb na různých místech řeky dosahuje zhruba 90 %. V roce 2008 počet případů vrozených vad u různých populací potěru dosáhl 100 %. U vzorků potěru byla pozorována změna počtu paprsků hrudní ploutve.

Ve Volze se také objevily modro-zelené vodní řasy. Při svém rozkladu aktivně absorbují kyslík a uvolňují až 300 druhů organických sloučenin, které působí jako jedy – asi 200 těchto látek je přitom dosud neznámých. Vrstva modro-zelených řas každé léto během období s nejvhodnějšími podmínkami pro růst řas pokrývá zhruba 20 až 30 % plochy Kujbyševské přehrady. Odumřelé řasy klesají ke dnu, kde zvyšují koncentraci fosforu a dusíku a vytváří ideální prostředí pro svou reprodukci. Ve výsledku tak dochází k druhotnému znečišťování vody.

Přehrady spíše škodí

Situaci komplikuje to, že výstavbou přehrad Volha ztratila samočistící schopnost, což potvrzují odborníci. V rozhovoru pro týdeník Russkij Newsweek řekla Ljudmila Vychristjuková, že volžské přehrady jsou v podstatě neprůtočné: 90 % přinášeného materiálu, včetně nadbytku fosforu a dusíku, není odnášeno proudem a místo toho klesá na dno.

Povodí Volhy je podle údajů z roku 2005 znečištěno asi 2 400 potopenými a opuštěnými plavidly (včetně osobních lodí a lodí pro přepravu ropy a jiných nákladů). Nejkritičtější situace panuje v Astrachani, kde je na 800 takových lodí. Tato plavidla představují reálnou hrozbu pro ekologii Volhy a jejích přítoků, protože obsahují zbytky paliva, které jsou vyplavovány proudem. Některé lodě se potopily i se zbytky nákladů – často jde o pesticidy, které se postupně vyplavují do říčních vod.
Podle Volžského meziregionálního vyšetřovacího oddělení pro ochranu přírody, které spadá pod Vyšetřovací komisi při Státním zastupitelství Ruské federace, přesáhly v roce 2008 ekologické škody v řece Volze hodnotu 600 milionů rublů.

Projekt Čistá Volha

V roce 2018 bude spuštěn projekt ruského Ministerstva přírodních zdrojů a ekologie s názvem Čistá Volha. Ten si klade mimo jiné za cíl devítinásobně snížit objem znečištěných vod vypouštěných do Volhy, do roku 2020 vytvořit systém kontroly odpadních vod v objektech, které mají negativní vliv na životní prostředí nebo zlikvidovat nebezpečné objekty představující historickou ekologickou zátěž. Do projektu bude celkově investováno 94 miliard korun.

Detailnější informace můžete nalézt v prezentaci projektu Čistá Volha (677 kB).

Řeka Volha

Volha pramení ve Valdajské vrchovině ve nadmořské výšce 228 metrů a vlévá se do Kaspického moře. Její ústí leží o 28 metrů níže, než je hladina oceánu. Ročně Volhou proteče kolem 250 kilometrů krychlových vody, které přináší 150 000 řek, říček a pramenů. Její délka dosahuje 3530 kilometrů (před výstavbou přehrad to bylo 3690 kilometrů).

Od 30. let 20. století je řeka využívána pro potřeby energetiky. V současnosti je do povodí Volhy soustředěno zhruba 45 % průmyslové a 50 % zemědělské výroby Ruské federace. Na Volhu připadá přes 20 % všech ryb ulovených v ruských řekách. Celkově bylo na řece postaveno 9 přehrad s vodními elektrárnami.


Text byl připraven na základě informací z RIA Novosti a otevřených zdrojů.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek