Vyhlášení Exportní ceny: Írán je zklámáním, očekávání vývozců se nenaplnila

18. 4. 2018 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Obrovská výzva. Tou je pro české exportéry hledání cesty na trhy zemí Blízkého východu. Vývozci, kteří uspěli v tomto politicky i ekonomicky nestabilním teritoriu, budou letos na podzim oceněni v rámci 21. ročníku soutěže Exportní cena DHL UniCredit.

Vítězové soutěže tradičně převezmou ceny v kategoriích Malá společnost, Středně velká společnost, Globální exportér či Exportér teritoria. Klání probíhá pod záštitou vládní agentury CzechTrade, která vyhlásí vítěze dalších dvou kategorií.

Loni byla Exportní cena zaměřena na severoamerické trhy, letos se porotci obrátili na východ.

Hodnotit budou exportéry, kteří se prosadili v některém ze států Blízkého a Středního východu. Patří sem Bahrajn, Egypt, Irák, Írán, Izrael, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Kypr, Libanon, Omán, Jemen, Saúdská Arábie, Sýrie, Turecko a Spojené arabské emiráty. Tedy celkem šestnáct zemí a odbytiště s více než 400 miliony obyvateli.

Každý ze zmíněných trhů má celou řadu specifik. Jejich dobývání není jednoduché. Potvrzuje to i generální ředitel agentury pro podporu exportu CzechTrade Radomil Doležal: „Věříme, že naši exportéři dokáží plně využít příležitostí, které je zde čekají, a neodradí je složitost teritoria ani překážky, které musejí překonávat.“

Co brzdí export do Íránu?

Agentura CzechTrade se zaměří na pět zemí, kde má zahraniční kanceláře – tedy Egypt, Turecko, Izrael, Spojené arabské emiráty a také Írán, kam se měly po zrušení západních sankcí otevřít českým firmám dveře dokořán.

Velkolepé plány z roku 2016 ale zůstaly jen na papíře. „Před dvěma lety otevřel CzechTrade zahraniční kancelář v Teheránu. V Íránu jsme viděli obrovské příležitosti. Naděje ale zůstaly nenaplněny. Obrovským problémem je především financování. Zdejší banky mají neúměrně vysoké úrokové sazby (přes dvacet procent) a setkáváme se i s neochotou evropských bank financovat obchod a investice do Íránu,“ prozrazuje Radomil Doležal.

Původní plány hovořily o tom, že se osmdesátimilionový trh stane druhým Tureckem (to je stále největším obchodním partnerem ČR v regionu) a obchodní výměna s Teheránem dosáhne desítek miliard korun ročně.

„Írán je stále na konci žebříčku českého vývozu mimo země Evropské unie. Možná došlo k nepatrnému nárůstu, ale stále se jedná v podstatě o marginální vývozy. Možná jsme také – my i média – přecenili roli historické pozice Československa a České republiky v Íránu. Značka Made in Czechoslovakia tady za dvacet let zmizela z povědomí lidí. Cítíme, že Írán zůstává do budoucna velkým otazníkem,“ uzavírá Doležal.

Trnitá cesta k úspěchu

Vyvážet české zboží a technologie není jednoduché ani do dalších patnácti zemí v teritoriu. V Egyptě brzdí dovozce byrokracie a velmi složitá registrace výrobků či certifikace samotných exportérů. Problémem je také najít si ideálního obchodního partnera a prověřit jeho bonitu.

Izrael je vyspělou ekonomikou srovnatelnou se zeměmi západní Evropy, USA či Kanadou a preferuje kvalitu. „V Izraeli si můžete být jist, že své zboží prodáte, pokud jste v oboru jedničkou. Nerozhoduje cena ale vysoká kvalita,“ potvrzuje Radomil Doležal.

Ve Spojených arabských emirátech, které se už dostaly mezi nejbohatší světové ekonomiky, je zase obrovská konkurence z celého světa. Výhodou Čechů může být to, že se tuzemská organizace (podporující obchod se SAE) Czech Business Council stala nedávno – jako první komora ze zemí střední a východní Evropy – součástí Dubajské obchodní komory. Tamní šejkové si oblíbili například české sklo a český křišťál.

Největší obchodní partner ČR v regionu Turecko má přes existující celní unii se zeměmi EU pro Evropany velmi složité celní procedury.

Perličkou je požadavek řady arabských zemí, aby importované zboží nebylo převážené na izraelských lodích a zboží překládáno v izraelských přístavech. I na takové detaily si musejí dát čeští vývozci pozor.

Vývoz na Blízký východ navíc komplikuje i stagnace či pokles řady tamních ekonomik, jež ve většině způsobil pád cen ropy.

„Pro úspěšnou expanzi na zahraniční trhy je klíčové zajištění konkurenceschopného financování, ošetření platebních rizik vyplývajících z obchodních kontraktů a nalezení spolehlivých obchodních partnerů. Na exotičtějších blízkovýchodních trzích je neméně důležitá znalost a analýza tamního trhu a národních, respektive kulturních specifik. Firmy, plánující hladší vstup na dané trhy, mohou využít i subvence státu. Státy v teritoriu Blízkého východu nabízí obrovský potenciál růstu, především v odvětvích energetiky, petrochemie, zemědělství či v automobilovém průmyslu,“ doplňuje Jiří Flégl, manažer strukturovaného a exportního financování UniCredit Bank.

Fórum pro předávání zkušeností

Exportní cena DHL Unicredit je podle pořadatelů nejen soutěžním kláním, ale především platformou, kde si čeští exportéři předávají své zkušenosti.

„V DHL máme jako zakladatelé velkou radost, že Exportní cena není jen další v řadě soutěží, kde se dočkají ocenění a výhod pouze vítězové. Je místem, kde se setkávají čeští exportéři obchodující s rozmanitými komoditami a různými zahraničními partnery, předávají si své zkušenosti a sdílejí spolu informace, které jim mohou usnadnit vstup na zahraniční trhy. Znát spotřebitele a své potenciální klienty i konkurenci na cílovém trhu je totiž pro úspěch v mezinárodním měřítku klíčové,“ shrnuje obchodní ředitel DHL Express pro region střední Evropy Luděk Drnec.

Obecnější pohled nabízí i Radomil Doležal. „Firmy často potřebují pomoci s hledáním vhodných partnerů či s překonáním jazykových bariér, problematická může být neznalost místní legislativy či obchodních zvyklostí. Exportéři oceňují analýzy trhů a pomoc při jednání s úřady. Při expanzi do ciziny vždy platí, že si musíte dopředu zjistit maximum informací. A v tom podporuje vývozce právě CzechTrade. V loňském roce jsme s podobnými úkoly pomohli téměř 2500 malých a středních firem,“ říká.

Svého nejúspěšnějšího klienta za loňský rok a nejzajímavější příběh uskutečněného exportu ocení agentura ve dvou vlastních kategoriích.

Kritéria soutěže

Do Exportní ceny DHL UniCredit pod záštitou CzechTrade se mohou přihlásit vývozci, kteří splňují podmínky vlastnictví a hranici minimálního vývozu. Základní hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2016 a rok 2017) a podílu exportu na obratu firmy.

Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži. Soutěže se mohou zúčastnit společnosti se sídlem v České republice, které vznikly před 1. lednem 2016. Obrat firmy je zařazujícím kritériem pro stanovení, ve které kategorii firma bude soutěžit (malá či středně velká firma).

Registrace do do souteže je bezplatná.

On-line registrace soutěžících firem

Soutěžní kategorie

  • Malá společnost – kategorie je určena pro malé firmy s maximálním počtem 50 zaměstnanců a s obratem do 300 milionů korun. Podíl zahraničního vlastníka ve firmě nesmí přesáhnout 49 %.
  • Středně velká společnost – kategorie je určena pro středně velké firmy s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy korun. Ani zde nesmí podíl zahraničního vlastníka společnosti přesáhnout 49 %.
  • Cena poroty Globální exportér – v této kategorii je oceněn nejúspěšnější exportér mezi malými a středně velkými společnostmi, u kterého podíl zahraničního vlastníka nepřesáhl 49 %. Hodnotí se zejména nárůst exportních destinací v posledních dvou hodnocených letech.
  • Exportér teritoria – Kategorie je zamýšlena pro exportéry s vývozem do vybraného teritoria. Nejúspěšnější exportér je vybírán podle míry růstu exportu za poslední rok.
  • Nejúspěšnější klient CzechTrade – kategorie je určena pro klienty agentury CzechTrade, kteří za poslední rok deklarovali více než jeden úspěšný exportní případ podpořeného vývozu. Hodnotí se celkový objem realizovaného obchodu.
  • Exportní příběh roku – kategorie je určena pro klienty agentury CzechTrade. Její konzultanti vybírají klienta s nejzajímavějším příběhem uskutečněného exportu, který může inspirovat další firmy ke vstupu na zahraniční trhy.

 
Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek