Výjimky k reverse charge: EK vyšla vstříc Česku jen částečně

21. 12. 2016 | Zdroj: Ministerstvo financí (MF)

Evropská Komise schválila v prosinci legislativní návrh na dočasnou výjimku na obecný reverse charge, tedy systém přenesení daňové povinnosti u DPH, o který Česká Republika usiluje více než dva roky.

„Jsem rád, že Komise návrh konečně předložila a můžeme s ním dál pracovat v Radě. Některé parametry návrhu jsou však nepřiměřeně omezující a je potřeba hledat vyvážená řešení, uvedl ministr financí Andrej Babiš. Široké uplatnění mechanismu reverse charge i nadále považuje za klíčovou prioritu. Více o reverse charge čtěte v textu Reverse charge: Dejte si pozor, kdo platí DPH na Businessinfo.cz.

Návrh neumožňuje použít obecný (plošný) reverse charge na plnění nad 10 tisíc euro přímo, ale až na základě povolení ze strany Komise.

Členský stát může Komisi požádat o výjimku, pouze pokud splňuje 3 stanovené podmínky:

  • jeho VAT Gap (rozdíl mezi očekávaným a skutečným výběrem DPH či daňový únik) musí být nejméně průměr EU + 5 procentních bodů
  • karuselové podvody tvoří v zemi alespoň 25% celkových podvodů na DPH
  • stát prokáže, že nemůže efektivně bojovat proti únikům žádnými konvenčními opatřeními

Komise následně žádost přezkoumá a rozhodne o vydání povolení.

Už první podmínka ovšem může vyloučit zájemce o plošný RC - tedy Českou republiku a Rakousko - z okruhu států, jež mohou o výjimku požádat.

Medián EU je aktuálně 10,4 %. To znamená, že minimální VAT Gap pro žádost o reverse charge je 15,4 %. Český VAT Gap je nyní 16,14 %, nicméně lze očekávat, že nová hodnota v září 2017 bude nižší, protože se do ní promítne lepší výběr daní a zavedený sektorový reverse charge. Jak dokládají statistiky Evropské komise, výběr DPH se v České republice v mezinárodním srovnání neustále zlepšuje.

Jaký je postoj Česka a Evropy čtěte v článku: EU plošný reverse charge odmítá, ČR za něj bojuje. Může být účinný? na BusinessInfo.cz.

Dochází tak k paradoxní situaci, kdy Komise na základě tlaku České republiky a Rakouska předkládá návrh, který země z okruhu států, jež se pro žádost kvalifikují, vyloučí. „I přes sliby komisaře Moscovici na červnovém Ecofinu je obsah návrhu koncipován tak, aby jeho využitelnost v praxi byla omezena na minimum. Věřím, že se v Radě podaří upravit nejrizikovější části,“ doplnil ministr financí.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek