Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za období leden až září roku 2018

12. 11. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zemědělství (MZe)

Český statistický úřad zveřejnil 6.listopadu první předběžná data o zahraničním obchodě za 1.– 3. čtvrtletí roku 2018.

  • V lednu až září 2018 se meziročně prohloubila záporná bilance agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR o 27 %, kdy se zvýšil schodek AZO z 22,3 mld. Kč na 28,4 mld. Kč.
  • Za první tři čtvrtletí roku 2018 se meziročně zhoršila zejména záporná bilance AZO ČR se zeměmi EU a to z 11,0 mld. Kč na 16,6 mld. Kč, zatímco záporná bilance AZO ČR se třetími zeměmi se zhoršila mírně, tj. z 10,9 mld. Kč na 11,5 mld. Kč.

V lednu až září roku 2018 dosáhl vývoz agrárního zboží z ČR hodnoty 136,8 mld. Kč, tj. o 7,2 % méně než za stejné období loňského roku; hodnota dovozu poklesla meziročně o 2,6 % (tj. o 4,5 mld. Kč) na 165,2 mld. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se meziročně snížil o 4,0 p. b. na 82,8 %.

Agrární zboží v celkovém zahraničním obchodu ČR tvořilo v lednu až září 2018 na straně vývozu 4,3 % a na straně dovozu 5,7 %, což je v obou případech vzhledem k předchozím letům nižší hodnota, viz tab. 5. Výraznější pokles přitom v meziročním porovnání zaznamenal ve sledovaném pololetí spíše podíl agrárního zboží ve vývozu než dovozu (o 0,4 p. b. vs. o 0,3 p. b.).

Teritoriální pohled

Agrární zboží směřovalo v lednu až září 2018 opět zejména na Slovensko(21,5 %) a do Německa (19,6 %). Třetí nejvýznamnější destinací bylo stabilně Polsko (10,9 %). Dále následovaly Itálie (7,3 %), Rakousko (5,6 %) a Maďarsko (5,2 %). Hlavním odběratelem v rámci třetích zemí bylo Rusko (1,7 %), Japonsko (0,8 %), Čína (0,7 %), Turecko (0,4 %) a USA (0,3 %).

Český agrární dovoz pocházel v lednu až červnu 2018 zejména z Německaa Polska, jejich podíly činily 21,3 % a 17,0 %. V meziročním porovnání se stejným obdobím roku 2017 podíl Německa poklesl (o 0,4 p. b.) a Polska se naopak navýšil (o 0,5 p. b.). Dalšími významnými dovozci byly Nizozemsko(6,8 %), Slovensko (6,2 %), Španělsko (5,8 %) a Itálie (5,7 %). Z třetích zemí byly hlavními dodavateli Čína (1,3 %), Turecko (1,1 %), Spojené státy (1,0 %), Norsko (0,8 %) a Brazílie (0,7 %).

K nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení bilance českého AZO vteritoriálním pohledu došlo v obchodě s Nizozemskem (o 1,4 mld. Kč, zejména nárůst vývozu výživy pro psy a kočky a cigaret), Řeckem (o 653,9 mil. Kč), Francií (o 386,6 mil. Kč) a Lotyšskem (o 351,7 mil. Kč). Zhoršení bilance zaznamenal obchod s Itálií (o 3,6 mld. Kč, pokles vývozu cigaret a nezahuštěného mléka a smetany), Slovenskem (o 1,3 mld. Kč), Polskem (o 936,6 mil. Kč) a Německem (o 898,0 mil. Kč).

Komoditní pohled

Nejvíce vyváženými českými agrárními položkami byly v lednu až září roku 2018 cigarety, přípravky používané k výživě zvířat, pekařské zboží, nezahuštěné mléko a smetana a potravinové přípravky [3]. Hlavními dováženými agrárními produkty do ČR byly vepřové maso, pekařské zboží, sýry a tvaroh, cigarety a potravinové přípravky jiné.

Údaje o zahraničním obchodu za 1. – 3. čtvrtletí roku 2018 zveřejnil Český statistický úřad 6. listopadu 2018. Tato data jsou předběžná, ale za rok 2017 jsou již definitivní.

Podrobnější data o agrárním zahraničním obchodě za leden až září 2018 naleznete v příloze.

 

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek