Výstavba elektrárny waste-to-energy

5. 11. 2019

  • Země: Izrael
  • Datum publikování: 05.11.2019
  • Datum uzávěrky: 17.03.2020 13:00
  • Referenční číslo: TE201900934
  • Stav tendru: výzva k předkvalifikaci
Průmyslové obory:
  • Stavebnictví a stavební materiály
  • Energetika
  • Voda, odpady a životní prostředí

Anotace:

Izrael plánuje první elektrárnu, která bude vyrábět elektřinu z odpadu

Popis tendru, projektu:

Ministerstvo financí a Ministerstvo ochrany životního prostředí Izraele oznámily plány na výstavbu první izraelské elektrárny waste-to-energy, odhadované na 1 miliardu NIS.
Meziresortní výbor pro nakládání s odpady (odhady uvádí cca 5 milionů tun ročně), zveřejnil předkvalifikační dokumenty pro výběrové řízení v tendru v rámci Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) na plánování, financování, výstavbu a provoz zařízení.
Spalovna odpadu za účelem výroby elektřiny bude postavena v recyklačním parku „Good Samaritan“ poblíž Ma'aleh Adumim. Očekává se, že závod bude sloužit jako primární zařízení pro zpracování odpadu pro metropolitní oblast Jeruzaléma a okolní města.
Podle ministerstev bude nové místo, které má podle odhadů zahájit provoz v dalších šesti letech, střediskem inovativního zařízení na třídění odpadu a nejmodernějšího zařízení pro energetické využití, které bude vyrábět elektřinu z odpadu za přísných podmínek šetrných k životnímu prostředí.

Výběrové řízení bude probíhat ve dvou fázích: předkvalifikační fáze a fáze výběru nabídek, do které postoupí účastníci, které budou uznáni jako způsobilí v předkvalifikační fázi.

Účastníci musí podat všechny podklady k účast v předkvalifikační fázi do 17. března 2020, nejpozději do 14:00 hodin izraelského času, na následující adresu:

The Tender Committee
Inbal Insurance Company Ltd.
Inbal House
3 Arava St.
P.O.B 282 Airport City
Ben Gurion Airport 70100

Více informaci najdete zde https://www.mr.gov.il/officestenders/Pages/officetender.aspx?pID=640374

Zdroj: Jerusalem Post a Správa veřejných zakázek Izraele
Připravil kolektiv CzechTrade / CzechInvest Izrael

Popis tendru, projektu v cizím jazyce:

The Finance Ministry and Ministry of Environmental Protection have announced plans to construct Israel’s first waste-to-energy power plant, estimated to cost NIS 1 billion.
An inter-ministerial committee for the treatment of waste, estimated at 5 million tons annually, published Thursday a pre-qualification document ahead of the public-private-partnership (PPP) tender to plan, fund, construct and operate the facility.
Incinerating waste to produce electricity, the plant will be built at the “Good Samaritan” recycling park near Ma’aleh Adumim. The plant is expected to serve as the primary waste treatment facility for the Jerusalem metropolitan area and surrounding towns.
According to the ministries, the new site – which is estimated to commence operations in another six years – will be home to an innovative waste sorting facility and the most advanced energy recovery facility worldwide, producing electricity from waste under stringent environmentally-friendly conditions.

The selection process will be conducted in two phases as follows: a pre-qualification stage; and a tender selection stage, in which the participants announced as eligible in the pre-qualification stage, will be invited to participate.

Participants will submit their Pre-Qualification Submissions on March 17th, 2020, by no later than 14:00 noon, local Israel time, to the Tender Committee’s tender box, at the following address:
The Tender Committee
Inbal Insurance Company Ltd.
Inbal House
3 Arava St.
P.O.B 282 Airport City
Ben Gurion Airport 70100

For more information please refer here https://www.mr.gov.il/officestenders/Pages/officetender.aspx?pID=640374

Zdroj: Jerusalem Post a Government Procurement administration of Israel
Prepared by the team of CzechTrade / CzechInvest Israel

Kontaktní informace:

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: