Výstavba kogenerační elektrárny v Litvě za 350 milionů EUR byla oficiálně zahájena

20. 2. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Výstavba kogenerační elektrárny v Litvě za 350 milionů EUR byla oficiálně zahájena Podle všeho největší současný energetický projekt v Litvě s podporou Evropské investiční banky po ukončení schvalovacího procesu konečně odstartoval. Investorem projektu je státní energetický holding Lietuvos energija a mezi jeho hlavní pozitivní dopady by mělo patřit snížení cen elektrické a tepelné energie pro obyvatele hlavního města, využití moderních technologií a nahrazení zastaralých neekologických energetických zdrojů.

Pro zahraniční, a tedy i české firmy se jedná o zajímavou příležitost v podobě budoucích subdodávek pro hlavní dodavatele technologií – německý koncern Babcock, polskou firmu Rafako – i realizátora stavební části, polskou stavební společnost Budimex.

Vizualizace kogenerační elektrárny ve Vilniusu

Vizualizace kogenerační elektrárny ve Vilniusu

Slavnostního ceremoniálu se dne 12. února 2018 zúčastnili představitelé Ministerstva energetiky, primátor města Vilnius R. Šimašius a vedení společnosti Lietuvos energija, která tento projekt realizuje. Financování v celkové výši 350 mil. EUR zajišťuje Evropská investiční banka (EIB), jež poskytla půjčku ve výši 190 mil., a fondy EU, z nichž poplyne další podpora v objemu 153 mil. EUR.

Projekt kogenerační elektrárny o výkonu 88 MW elektrické a 227 MW tepelné energie realizuje Lietuvos energija, nicméně až 5 % akcií bude moci v budoucnu získat Vilniaus šilumos tinklai (VŠT), teplárenská společnost, vlastněná městem Vilnius.

Během výstavby nové elektrárny vznikne zhruba 750 nových pracovních míst a po jejím dokončení bude zapotřebí k zajištění provozu kolem 100 zaměstnanců. Dokončení elektrárny a zahájení provozu je plánováno na konec roku 2019.

Předpokládá se, že po dokončení elektrárny zaplatí obyvatelé Vilniusu každoročně o 10 mil. EUR méně za nakládání s odpady, zatímco za teplo by měli ušetřit až 13 mil. EUR ročně. Cena tepla by se měla pohybovat kolem 19–20 EUR/MWh, což je o 35 % méně než v roce 2016 (přibližně 30 EUR/MWh).

V elektrárně bude instalováno moderní zařízení na snižování emisí, což by snížilo emise CO2 o zhruba 436 tisíc tun za rok, přičemž náklady na provoz odsiřovacího zařízení dosáhnou zhruba 17 mil. EUR ročně. 

Německá společnost „Steinmuller Babcock Environment“ a jedna z největších stavebních skupin v Polsku Budimex získaly zakázku na vybudování spalovny odpadů a společného technologického zařízení za 178,29 mil. EUR. Zařízení na spalování biomasy bude dodávat polský energetický developer Rafako  za 149,65 mil. EUR.

Společnost Lietuvos Energija spolu s finskou kapitálovou společností Fortum Heat již také staví  kogenerační závod v městě Kaunas v hodnotě 150 mil. EUR.

Obě výše uvedené stavby představují největší energetické projekty v Litvě v nadcházejících letech. Jejich dokončení by mělo přispět ke snižování závislosti země na dovozu elektrické energie, přinést ekonomičtější řešení v oblasti nakládání s komunálním odpadem a zlepšit ovzduší ve dvou největších litevských městech. Přispějí také ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v místní ekonomice. Jejich realizace rovněž může přinést zahraničním, tj. i českým firmám příležitosti v oblasti subdodávek pro hlavní dodavatele technologií.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vilniusu (Litva). Autoři: Ing. Petr Vávra, zástupce velvyslance; Ph.D. Kristina Karvelyté, asistentka pro ekonomiku a obchod.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek