Výstavba metra zvýší HDP Bogoty

30. 9. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: CO - Kolumbie
  • Datum zveřejnění: 30.09.2018

Výstavba první linky Metra Bogota zlepší nejen mobilitu města, ale také přispěje k růstu ekonomiky. Toto tvrzení ukazuje studie společnosti Metro de Bogotá vytvořená firmou Deloitte pro Meziamerickou rozvojovou banku, která zdůrazňuje, že rozvoj velkých infrastrukturních projektů, jako je například metro "má přímé i nepřímé vlivy na národního hospodářství." Jedním z příkladů podle Deloitte je, že samotné zahájení provozu metra vytvoří přímé zaměstnání pro řidiče, pracovníky v kontrolních centrech a střediscích údržby nebo pro administrativní personál. Vedle přímých pracovních míst se vytvoří možnosti pro poskytovatele služeb v oblasti bezpečnosti, udržování čistoty, prodeje občerstvení a podobně. Paralelně s tím jde v ruku v ruce příležitost pro ostatní průmyslová odvětví (stravování, uniformy pro zaměstnance apod.) což bude představovat rozvoj vzájemných vtzahů v rámci národního výrobního systému, popisuje dále dokument.
Další studie, kterou provedlo Ministerstvo financí ve spolupráci s institucí Observatorio de Desarrollo Económico říká, že v prvních letech konstrukce metra se očekává roční průměrný nárůst o 15,6 % ve stavebním průmyslu, což by mělo mít za následek zvýšení HDP města Bogota o 0,3 procentní body. Studie rovněž zdůrazňuje, že pokud se vezmou v úvahu přínosy ze stavebních prací a dalších odvětví ekonomiky, dojde k dodatečnému růstu HDP v hlavním městě o 0,4 % ročně.
Další průzkum, realizovaný institucí Observatorio de Desarrollo Económico, říká, že to jsou především mikropodniky, které budou nejvíce těžit z první linky bogotského metra. Ze studie vyplývá, že v bezprostřední blízkosti délky trati se nachází více než 159 tisíc nejrůznějších firem ze kterých 146 tisíc spadá do kategorie "mikro", následují malé podniky (cca 10 tisíc), podniky střední (cca 2 tisíc) a nakonec přibližně 550 velkých společností. Mezi stěžejní aktivity těch nejmenších firem patří především restaurační služby a prodej potravin.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Bogotě
Zdroj: portafolio.co

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: