Vývoj hospodářství a bilaterálních obchodně-ekonomických vztahů v Hongkongu za 2. pololetí 2017

18. 1. 2018 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

Hongkong si drží již třetí dekádu pozici nejsvobodnější ekonomiky světa. Další prvenství na světě má v orientaci hospodářství na sektor služeb, který se podílí na tvorbě HDP více než 90 %. V exportu zboží je na 6. místě na světě a v exportu obchodních služeb na 15. místě. Hongkong je zároveň podle kumulovaného objemu druhým největším příjemcem a současně i poskytovatelem přímých zahraničních investic na světě za USA.

Vývoj hospodářství a veřejných financí

Vývoj hospodářství pokračoval i v druhé polovině roku 2017 v pozitivním trendu a výkon ekonomiky se téměř zdvojnásobil ve srovnání s předešlým rokem. Za prvních 11 měsíců 2017 HDP vzrostl o 3,9 % (za celý rok 2016 jen o 2 %), na čemž se výrazně podílel export zboží, který akceleroval o 8,2 %, zatímco dovoz se zvýšil o 8,7 %. Privátní spotřeba zaznamenala růst o 5,3 % za první tři čtvrtletí roku 2017 a výdaje na investice o 3,7 %. HDP na osobu v běžných cenách činil 340 tis. HKD. Vláda očekává, že za celý rok 2017 HDP zaznamená přírůstek ve výši 3,7 %.

Zahraniční obchod za prvních 11 měsíců roku 2017 docílil v celkovém exportu objemu 3 515,5 mld. HKD, z toho reexport činil 3 475,6 mld. HKD a domácí export 39,8 mld. HKD. Dovoz činil 3 936,6 mld. HKD. Záporná bilance zahraničního obchodu se zbožím činila 421,2 mld. HKD.

Za leden až říjen 2017 se objem maloobchodu zvýšil o 1,2 %, zatímco ve stejném období roku 2016 se propadl o 8,1 %. Nezaměstnanost se snížila na konci listopadu při meziročním srovnání o 0,4 % na 3 %. Spotřebitelské ceny se zvýšily za leden až listopad o 1,5 %; o rok dříve to bylo 2,4 %. Za celý rok 2017 je očekávána inflace na úrovni 1,7 %.

Z údajů UNCTAD World Investment Report 2017 vyplývá, že Hongkong byl v roce 2016 na 4. místě na světě a na 2. místě v Asii podle přílivu PZI s částkou 108 mld. USD a na 3. místě v Asii podle odlivu PZI v objemu 62 mld. USD. Kumulovaný objem PZI činil v Hongkongu na konci roku 2016 celkem 1 626 mld. USD. Více než polovina této částky pochází z daňových rájů, jako jsou Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Bermudy a zhruba 25 % z kontinentální Číny.

Podle údajů za leden – září 2017 dosáhla platební bilance kladné saldo ve výši 55,6 mld. HKD (to odpovídá 8,2 % HDP), běžný účet zaznamenal přebytek 58,0 mld. HKD (8,5 % HDP). Zahraniční dluh činil 11 818,1 mld. HKD (452 % HDP), z toho 61,9 % se týkalo bankovního sektoru. Devizové rezervy byly v dubnu 2017 na úrovni 400,1 mld. USD (cca 3 130 mld. HKD). Fiskální rezervy všeobecného příjmového účtu na konci finančního roku v březnu 2017 činily 949 mld. HKD.

Vládní iniciativy na podporu ekonomických zájmů

Předsedkyně výkonné rady Carrie Lam ve svém programovém prohlášení 11. října 2017 zdůraznila příležitosti pro Hongkong při realizaci „Belt&Road Initiative“ a „Guangdong-Hong Kong-Macao Bay Area“. Vláda vidí úlohu Hongkongu zejména při poskytování právních služeb včetně řešení sporů či poskytování znaleckých a specializovaných posudků. Současně byla v prohlášení zdůrazněna úloha Hongkongu jako mezinárodního inovačního a technologického centra. Vláda si klade za cíl zdvojnásobit výdaje na výzkum a vývoj z 0,73 % na 1,5 % HDP. K posílení země jako finančního centra přispěje vydávání „green bond“ a rozšíření přeshraničních operací v RMB.

Vláda vidí možnosti k posílení bilaterálních vztahů se zahraničními partnery v rozšiřování základny smluvních dokumentů, jako jsou smlouvy o volném obchodu, smlouvy o dvojím zdanění nebo investiční dohody. V této souvislosti byl základní dokument CEPA (Closer Economic Partnership Agreement) s kontinentální Čínou, který byl uzavřen v roce 2003, rozšířen v červnu 2017 o oblast ekonomické a technické spolupráce. Ve stejném měsíci se Hongkong stal členem Asian Infrastructure Investment Bank.  

Dne 12. listopadu 2017 Hongkong podepsal se státy ASEAN smlouvu o volném obchodu a související investiční dohodu. Hongkong má dále již v minulosti podepsané FTA s kontinentální Čínou (CEPA), Novým Zélandem, státy EFTA, Chile a Macao. V jednání jsou FTA s Gruzií, Maledivami a Austrálií. Kromě toho má Hongkong podepsáno 19 smluv o ochraně a podpoře investic, s dalšími 4 zeměmi byla jednání dokončena (Bahrajn, Mexiko, Myanmar a UAE) a jednání s Íránem a Ruskem pokračují. Smlouvy o dvojím zdanění má Hongkong podepsány s 30 zeměmi (včetně ČR) a s dalšími 13 zeměmi jednání probíhají.

Firemní report

Mezi nejdůležitější české firmy působící v teritoriu patří dodavatelé sklářských výrobků a projektů. Jedná se o firmy s delší tradicí v Hongkongu jako je LASVIT (H.K.) Ltd. a Preciosa International (HK) Ltd. a dále San Souci s.r.o., která otevřela pobočku v únoru 2017 (s pomocí generálního konzulátu v rámci individuální služby).

Spolupráce ZÚ s firmami se soustředila ve 2. pol. 2017 na řešení jejich dotazů a realizaci sjednaných individuálních služeb. V uvedeném období se jednalo o 21 záznamů v systému SINPRO a 9 ukončených dotazů. Ukončených individuálních služeb bylo 6 s těmito firmami: Primoco UAV SE (bezpilotní letouny), Jablotron Alarms a.s. (domácí zabezpečovací technologie), TACTICAWARE s.r.o. (vnější zabezpečení objektů), 2VV s.r.o. (vetilační zařízení), United Green Power s.r.o. (ekologické čisticí prostředky), TONAK a.s. (klobouky).

Projekty ekonomické diplomacie

Další významnou součástí práce ekonomického diplomata je spolupráce s českými firmami v rámci projektů ekonomické diplomacie/PROPED, které finančně podporuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR. V 1. pololetí 2017 se jednalo o následující projekty PROPED:

Prezentace českých environmentálních technologií a výrobků na veletrhu MIECF (Macao International Environmental Co-operation Forum & Exhibition), ve dnech 28. 3. – 1. 4. 2017 v hotelu The Venetian Macao, kterého se na ploše 72 m2 zúčastnilo celkem 12 českých subjektů: Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní pozemkový úřadu ČR, Solbien a.s., Regionální centrum pokrokových technologií Palackého univerzity Olomouc, Smart Heating Technology s.r.o., SILVAPLANA SE, Hydra a.s., United Green Power s.r.o., Tradelin s.r.o., Czech Water Alliance, ZK CzechTrade v Guangzhou, GK Hongkong. Jednalo se historicky o největší expozici českých firem v Macao.

Česká účast na veletrhu Hong Kong Medical Devices and Supplies Fair 2017, který se uskutečnil ve dnech 16.–18. května 2017 v Hong Kong Convention and Exhibition Centre na ploše 18 m2 za účasti českých firem DZO s.r.o. (ortopedická obuv), M-Tray a.s. (koncept přípravy jídla pro nemocnice), Linet s.r.o. a Borcad Medical (nemocniční lůžka).

V 2. pololetí 2017 se uskutečnil ve dnech 12.–15. listopadu 2017 PROPED Technologická mise českých firem do Hongkongu se zaměřením na kybernetickou bezpečnost. Projekt připravil GK Hongkong s CzechInvestem a zúčastnily se ho: AXENTA a.s., Compelson Trade s.r.o., Flowmon Networks, Masarykova univerzita – Fakulta informatiky, klastr Network Security Monitoring Cluster. Více než desítka českých odborníků absolvovala 8 seminářů spojených s B2B jednáními s 25 hongkongskými státními a privátními organizacemi. Na velmi úspěšný projekt s řadou konkrétních námětů spolupráce naváže v dubnu 2018 incomingová mise HK firem a institucí do ČR.

Další aktivity na podporu českých firem ve 2. pololetí 2017:

Ministerstvo zemědělství ČR připravilo ve dnech 17.–19. srpna 2017 oficiální českou účast na veletrhu Food Expo 2017 na výstavišti HKCEC, kterého se na ploše 162 m2 zúčastnilo 11 českých firem: Bluetouch, Budějovický Budvar, Carla, Indiana, Kitl, Kostelecké uzeniny, PMS Přerov, Snack International – Marlenka, TEFCO CZ, Vinařství Ludwig a Czech Royal Beer. Delegaci ministerstva zemědělství vedla náměstkyně ministra paní Viera Šedivá, pro kterou GK Hongkong připravil další program s místními partnery. Českou expozici jako jednu ze čtyř na celém veletrhu navštívila nejvyšší představitelka Hongkongu paní Carrie Lam.

GK Hongkong zorganizoval českou expozici na veletrhu Macao International Trade and Investment Fair (MIF) ve dnech 19.–21. října 2017 na výstavišti hotelu The Venetian Macao, kterého se kromě konzulátu zúčastnily firmy Smart Technology s.r.o. (energetické využití biomasy) a United Green Power s.r.o. (ekologické čisticí prostředky).

České firmy se opět zúčastnily přehlídky ekologických technologií a výrobků na veletrhu ECO Expo Asia ve dnech 26.–29. října 2017 na výstavišti AsiaWorld Expo v Hongkongu. Pět českých firem bylo přítomno osobně (Smart Heating Technology s.r.o., United Green Power s.r.o., BAC Asia, Silvaplana SE, Operátor ICT a.s.) a dalších osm českých institucí představil na svém stánku GK Hongkong formou katalogové prezentace (VAPO, Gumotex, Hydra, Solbien, Czech Water Technology, Regionální centrum pro pokrokové technologie při Palackého univerzitě, Asociace pro zahraniční investice, CzechInvest).

Generální konzulát v Hongkongu tradičně zajistil prezentaci podnikatelských a investičních příležitostí v naší zemi na infostánku v rámci veletrhu inovací a technologického pokroku SmartBiz Expo ve dnech 6.–8. prosince 2017 na výstavišti v Hongkongu. Veletrh byl součástí pěti tematicky souvisejících výstavních a konferenčních akcí, které podpořily nové trendy v technologiích s důrazem na e-commerce a ochranu duševního vlastnictví.

Obchod ČR a Hongkongu

Vzájemná výměna zboží mezi ČR a Hongkongem (v mil. Kč):

Rok

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

2012

7 906

2 063

9 970

5 843

2013

7 793

3 279

11 071

4 514

2014

7 544

3 980

11 524

3 565

2015

7 907

4 341

12 248

3 566

2016

6 844

4 105

10 949

2 739

1–11/2017

7 506

2 690

10 196

4 816

Zdroj: ČSÚ ČR

Hlavní položky českého vývozu za období leden–listopad 2017: kondenzátory, integrované obvody, zařízení k ochraně el. obvodů, telefonní přístroje a jejich části, skleněné perly, kufry, transformátory a měniče, stroje pro automatické zpracování dat, hračky a stavebnice, el. vodiče, brýlové čočky, izolační části el. strojů, mikroskopy. Pozn.: zbožové položky s objemem exportu nad 100 mil. Kč jsou uvedeny sestupně podle objemu.

Hlavní položky českého dovozu za období leden–listopad 2017: telefonní přístroje, elektrické motory a generátory, stroje pro automatické zpracování dat, transformátory, hodinky, nábytek, integrované obvody, izolované dráty. Pozn.: zbožové položky s objemem importu nad 45 mil. Kč jsou uvedeny sestupně podle objemu.

Vztahy Hongkong – EU

Dne 16. listopadu 2017 proběhlo v Hongkongu 11. kolo strukturovaného dialogu EU – Hongkong. Během rozhovorů Hongkong potvrdil zájem uzavřít investiční dohodu s EU; v současné době probíhají technické rozhovory. Dále byla řešena otázka zadávání veřejných zakázek a usnadnění přístupu evropských firem na místní trh v této oblasti, snazší zakládání účtů v Hongkongu evropskými firmami nebo usnadnění dovozu masa z EU do teritoria. V předvečer dialogu proběhla expertní schůzka v oblasti finančních služeb.

EU byla podle evropských statistik v roce 2016 pro Hongkong 2. největší obchodním partnerem po Číně v exportu i importu. Naopak Hongkong byl 14. největší partner EU v obchodu se zbožím a klíčový partner pro obchod se službami. V roce 2016 vzájemná výměna zboží vzrostla o 7,3 % na 53,2 mld. EUR při kladném saldu pro EU v objemu 16,8 mld. EUR. Statistiky přímých zahraničních investic za rok 2015 uvádí příliv investic z EU do Hongkongu v objemu 119,4 mld. EUR a naopak z Hongkongu do EU v objemu 80,4 mld. EUR.

Hongkongské statistiky za 1–11/2017 uvádí vzájemnou výměnu zboží v objemu 59,9 mld. EUR, dovoz z EU do Hongkongu 27,1 mld. EUR a vývoz z Hongkongu do EU 32,8 mld. EUR.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu (Čína).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek