Výzva pro české firmy a investory: Albánie – Tourism Investment Summit & Meetings

31. 8. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Výzva pro české firmy a investory: Albánie – Tourism Investment Summit & Meetings Pod patronací Ministerstva turistiky a životního prostředí Albánie a s podporou albánské vlády organizují Asociace zahraničních investorů v Albánii ve spolupráci s IN-VR LIMITED ve dnech 26. a 27. listopadu 2018 v Tiraně Turistický investiční summit. Jeho cílem je předvést potenciálním zahraničním investorům projekty rozvoje zaměřené na turistický sektor Albánie.

Na summitu budou představeny nejnovější plány v oblasti agroturistiky, možnosti investic do rekreačních zařízení, infrastruktury a nemovitostí v Albánii. Potenciální investoři budou mít možnost sjednat individuální schůzky s vysokými představiteli Ministerstva turistiky a životního prostředí Albánie.

Počet zahraničních turistů přijíždějících do Albánie se v minulých letech zvyšoval v o 8–10 %. Podle očekávání albánské vlády by se dynamika růstu počtu turistů ze zahraničí měla v roce 2018 zvýšit až o 15 %. V minulém roce 2017 navštívilo Albánii rekordních 5,1 mil. zahraničních návštěvníků. Nejvíce turistů přijíždí z okolních zemí, avšak největší meziroční nárůst tvoří návštěvníci z Polska.

Podpora rozvoje turismu a zařízení pro rekreaci je jednou z priorit albánské vlády, která si je vědoma jistých rezerv v kvalitě infrastruktury a ubytovacích kapacit potřebné úrovně, což považuje za velkou výzvu v turistickém sektoru Albánie. V rámci podpory vláda proto poskytuje zvýhodněné podmínky investorům pětihvězdičkových hotelů, daňová zvýhodnění, mj. při odvádění daně ze zisku a z nemovitostí.

V turistickém sektoru má být snížena i daň z přidané hodnoty ze současných 20 % na 6 %. Vláda rovněž spolupracuje s mezinárodními finančními institucemi, jako jsou Světová banka a Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj na implementaci projektů rozvoje turismu v zemi. Formou úvěrů a grantů má být do turistického sektoru v Albánii za pomoci těchto institucí investováno v nejbližších letech kolem 250 mil. EUR.

Poplatky za účast na summitu se pohybují od £792 do £990  (+DPH) a za dojednání schůzky na Ministerstvu turistiky a životního prostředí £245 (+DPH).

Další informace a možnost registrace jsou uvedeny v příloze a rovněž na webu akce Tourism Investment Summit & Meetings. Kontakt: marketing@in-vr.co.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tiraně (Albánie). Autor: Svatopluk Opěla, vedoucí obchodně ekonomického úseku.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek