Vzhůru k udržitelnému byznysu. České firmy čeká revoluce

23. 2. 2018 | Zdroj: BusinessInfo.cz

České firmy stojí na prahu zásadních změn. Klíčem k jejich rozvoji je udržitelné podnikání.

K tomu, aby stavěli na principech udržitelného byznysu, je nutí očekávání zaměstnanců, zákazníků i regulátorů a rychle se proměňující podmínky pro podnikání. Velké nadnárodní korporace řeší toto téma už několik let.

Tuzemské firmy musejí být doma i ve světě aktivnějšími hráči a spolu s ostatními se podílet na hledání řešení pro trh práce, diverzitu, vzdělávání nebo ideální využívání přírodních zdrojů, zaznělo na pražské konferenci UP! BPS Fórum udržitelného podnikání s podtitulem „fórum o trendech, která by měly firmy reflektovat DNES pro své udržitelné ZÍTRA“.

Konferenci organizovala letos v únoru platforma Byznys pro společnost a účastnili se jí experti z řad podnikatelů, akademické, korporátní, neziskové, veřejnoprávní i politické sféry.

Od filantropie k řízení rizik

„Vidíme, že se stále silněji prosazuje trend posunu od firemní charity či filantropie, která byla stěžejní před deseti lety, přes společenskou odpovědnost firem (CSR) k udržitelnému podnikání. Hodnoty, které jsou spojeny s udržitelným podnikáním, se dostávají do základů strategií dalšího rozvoje podniků,“ říká předsedkyně Byznysu pro společnost Pavlína Kalousová.

Firmy si uvědomují, že svět, ve kterém podnikají, se radikálně proměňuje. A tak mění své programy společenské odpovědnosti. Udržitelnost spojují s tím, jak reagovat na demografické změny, situaci na trhu práce, snižující se dostupnost zdrojů, změny klimatu, či měnící se očekávání zákazníků.

„Mezinárodní společnosti, které u nás působí, reagují díky svým mateřským firmám mnohem silněji na globální trendy v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání – bohužel však ne vždy na ně reaguje česká společnost a stát,“ dodává Pavlína Kalousová.

Důraz na udržitelnost způsobí stejnou revoluci, kterou prošly podniky ve světě v 80. a 90. letech minulého století, kdy se masivně zaváděly standardy kvality a zřizovaly nové pozice manažerů kvality.

Udržitelné podnikání dnes pomáhá firmám předpovídat a řídit rizika, snižovat náklady, prostřednictvím produktových inovací získávat nové trhy a učit zákazníky žít odpovědněji. Podnikům to přináší konkurenční výhodu a následné ekonomické úspory.

Jiný pohled mileniálů

Podle studie Horizon Media’s Finger 81 procent mladých lidí z generace mileniálů od firem očekává, že budou podporovat veřejně prospěšné iniciativy.

A nové trendy potvrzují i data z ČR: Podle průzkumu Ipsos 61 % lidí posuzuje při rozhodování o nákupu odpovědnost firmy, od níž nakupuje. Podle dotázaných by se měly firmy nejvíce soustředit na férové chování k zaměstnancům a ochranu životního prostředí.

Principy udržitelného podnikání v ČR podle Byznysu pro společnost

  • Trh práce: připravenost na demografické změny, rovné příležitosti, diverzita, flexibilita práce, vzdělávání
  • Cirkulární ekonomika: udržitelná výroba a spotřeba, oběhové hospodářství, inovace, spolupráce napříč sektory
  • Udržitelné komunity: firemní dobrovolnictví, firemní dárcovství, sdílená ekonomika, spolupráce s městy

 
Redakčně upravená tisková zpráva Byznys pro společnost

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek