Za novými obchodními partnery není nutné hned cestovat. Přijedou i do Česka

9. 7. 2017 | Zdroj: Economia, a. s.

Cílem incomingových misí pořádaných MZe a MZV je umožnit zástupcům českých firem setkání s potenciálními obchodními partnery ze zemí, do kterých by se sami normálně nevydali.

Soukromý sektor musí v rámci exportně orientované české ekonomiky přijmout fakt, že pokud má zájem dál růst díky vývozu, nepůjde to ve střednědobém, ale zejména dlouhodobém horizontu v takové míře jako doposud směřováním produkce na jednotný trh EU. Eurozóna podle odhadů Mezinárodního měnového fondu poroste v roce 2017 o 1,6 procenta a v následujících letech se očekává další zpomalení.

Trendem mezinárodního obchodu jsou tedy nové trhy. V českém případě je výrazná snaha podnikatelských sdružení a státních institucí podpořit firmy nejen v přístupu na trhy USA, Číny, která také pomalu, ale jistě ztrácí dech, nebo českému exportérovi relativně přívětivé postsovětské trhy, ale také na ty, které mají velký význam právě v dlouhodobém horizontu.

Enormní potenciál růstu ekonomiky a početnou mladou populaci mají státy subsaharské Afriky. V následujících letech a desetiletích se očekává africká verze scénáře rapidního rozvoje států jihovýchodní Asie. Poroste poptávka prakticky po všem zboží celního sazebníku včetně kvalitních potravin, zemědělské techniky, potravinářských technologií nebo po výrobních celcích v zemědělském a potravinářském sektoru.

Jedním z těch, kdo věnují mnoho energie a prostředků k podpoře exportu a otevírání nových trhů, je resort zemědělství ministra Mariana Jurečky. Proexportní nástroje se za poslední tři roky rozšířily a vedle podnikatelských misí vedoucích představitelů ministerstva a podpory prezentace českých firem na zahraničních veletrzích a výstavách jsou nyní soukromému sektoru k dispozici také zemědělští diplomaté v Číně, Rusku, Srbsku a Saúdské Arábii.

Když nejde hora k Mohamedovi…

Na základě zpětné vazby od zástupců firem se v roce 2016 ukázalo jako vhodné navázat na dosavadní proexportní aktivity v teritoriu pozváním potenciálních partnerů k prohlídce referenčních projektů a provozů firem přímo v ČR.

Program incomingových misí je orientovaný na rozvoj obchodní a investiční spolupráce s vybranými mimounijními zeměmi a v sektoru zemědělství a potravinářství ho realizují ve spolupráci ministerstvo zemědělství a ministerstvo zahraničních věcí. Cílem je podpora vývozu produktů a investic českých firem do mimounijních zemí prostřednictvím jejich prezentace potenciálním partnerům, stejně jako navazování spolupráce s příslušnými institucemi státní správy.

Sekundárním cílem je umožnit zástupcům českým firem setkání s potenciálními obchodními partnery ze zemí, do kterých by se sami běžně nevydali, a umožnit jim tak první kontakt se specifickými podmínkami obchodního jednání v teritoriu pro ně neznámém.

Jak využít potenciál subsaharské Afriky

Incomingové mise se jeví jako výjimečně vhodný nástroj exportní podpory právě v případě států subsaharské Afriky, které jsou pro zahájení obchodní spolupráce časově i finančně nákladné.

V rámci letošní Národní výstavy hospodářských zvířat se zástupci českých firem nebo také České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti takto setkali s potenciálními partnery z Afghánistánu, Angoly, Francie, Kazachstánu, Kurdistánu, Kyrgyzstánu a Mongolska. Každá skupina hostů však měla podle svého zaměření připraven i další program jednání mimo výstavu.

„České zemědělské a potravinářské firmy mají velký exportní potenciál, nabízí produkty, které obstojí v silné celosvětové konkurenci. Snažíme se hledat cesty, jak jim pomoci na zahraniční trhy. Jednou z nich jsou incomingové mise, při nichž mají zahraniční hosté možnost poznat naše výrobce přímo u nás, podívat se na jejich výrobní postupy a navázat konkrétní obchodní vazby,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Prakticky každá informační příručka pro exportéra se zájmem o africký kontinent obsahuje informaci o tom, jak je s africkým partnerem obtížná komunikace na dálku, že nutná je osobní návštěva, opakovaný kontakt tváří v tvář a ideálně stálé zastoupení v teritoriu.

Něco takového je však pro exportéra, který teprve zvažuje obchodní aktivity v afrických zemích a rozhlíží se po příležitostech, vysoký vstupní náklad bez jisté vidiny návratnosti. Setkání s potenciálními partnery přímo v sídle firmy v ČR také dává výhodu přívětivého domácího prostředí s možností okamžité prezentace produkce či referenčních projektů.

„Nelze očekávat, že každý host, se kterým v ČR v rámci incomingové mise jednáme, se stane obchodním či investičním partnerem. Ovšem podle prvních zkušeností lze právě v případě specifických podmínek subsaharské Afriky díky tomuto nástroji urychlit obchodní jednání o měsíce až roky,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V říjnu 2016 navštívili ČR tři zástupci senegalských firem v doprovodu ředitele kabinetu státního tajemníka senegalského ministerstva zemědělství a rozvoje venkova. Hosté v ČR absolvovali program zaměřený především na jednání s potenciálními českými dodavateli zemědělské techniky a genetiky skotu. Letos na jaře byla ukončena vyjednávání podmínek na první dodávky zemědělské techniky.

Incomingové mise umožnily také rychlejší realizaci obchodních případů v Zambii, kdy se mezi zástupci zambijského sektoru pozvanými do ČR našli jak distributoři české zemědělské techniky, tak i koncoví zákazníci.

„Členy mise vybíráme na základě znalostí příslušného zastupitelského úřadu, neboť česká strana se podílí na částečné úhradě nákladů a spolupracuje na realizaci této mise. V ideálním případě však zveme hosty na základě podnětu českých firem. Prioritu mají ti, se kterými má česká firma eminentní zájem se setkat, případně ti, se kterými již má tato firma první obchodní kontakty, ale kvůli vzdálenosti a nemožnosti komunikovat osobně se je nedaří rozvíjet. V takovém případě naše zastupitelské úřady žádáme o potvrzení relevance těchto kontaktů. Nechceme českým firmám vnucovat něco, co si neobjednaly a nemají o to zájem,“ dodal ministr zemědělství Marian Jurečka.

Převzato z časopisu Agro Export, přílohy Hospodářských novin, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR. Autorka: Tereza Černá, ministerstvo zemědělství.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek