Začínáme objevovat korejský obchodní potenciál

27. 10. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Začínáme objevovat korejský obchodní potenciál Jižní Korea nebyla ještě donedávna mezi českými firmami vnímána jako příliš zajímavý obchodní partner. To se ovšem zároveň s významnými investicemi v zemi začíná měnit. V kterých oblastech jsou v Koreji největší příležitosti pro české exportéry a na které tamní obchodní zvyklosti je třeba si dát pozor?

„Přichází doba korejská," napsal letos v březnu časopis Český export. Tahle nadsázka má svůj reálný základ. Popularita Česka v Jižní Koreji roste, korejští studenti se učí česky, korejské páry se berou v Praze a v Soulu dokonce vyrostla kopie Staroměstské radnice.

Auto HyundaiTo všechno má i zásadní obchodní dopad. Korejci si vybrali Českou republiku jako výrobní základnu pro celou Evropu. Investice, které v poslední době do Česka nasměrovali, jsou toho důkazem.

Od roku 2006 automobilka Hyundai investovala do své továrny na výrobu osobních aut v Nošovicích víc než 1,1 miliardy eur. Na tuto dosud největší investici se pak postupně nabalilo asi 20 nových dodavatelů.

Například jde o další jihokorejskou firmu Hanwha, která u Frýdku-Místku zprovoznila výrobu plastových autosoučástek. Společnost Sung-Woo Hitech zase začala pro automobilový průmysl vyrábět v Ostravě plechy a lisované díly.

Ministerstvo zahraničí se podpoře přílivu zahraničních investic věnuje. „Prostřednictvím zastupitelského úřadu v Soulu v září 2015 realizuje ve městech Daejeon, Ulsan a Busan projekt na podporu ekonomické diplomacie zaměřený na investiční semináře.

Cílem seminářů je seznámit zástupce korejských podniků, kteří uvažují o rozšíření svých investičních aktivit do regionu střední Evropy, s výhodami investování v ČR," vysvětluje Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí.

Česká strana ovšem za korejskou zatím pokulhává. Na celkovém objemu vzájemného obchodu s Korejí se český vývoz podílí jen sedminou. „Myslím si, že Korea dosud nebyla vnímána jako potenciálně zajímavý obchodní partner. Díky velkým investicím se však o ní v poslední době začalo daleko více mluvit," říká Martin Jírovec, ředitel zahraničního zastoupení CzechInvest v Soulu.

„Oblastí pro možnou spolupráci je zde mnoho a podnikatelé musejí sami chtít a rozhodnout se investovat čas a prostředky," doplňuje Martin Jírovec. Oborů, které v současnosti skýtají největší perspektivu pro české exportéry, je několik.

Komponenty na dopravní prostředky

Výroba dopravních prostředků patří mezi nejsilnější korejské průmyslové obory. Vzhledem k tradici a vysoké úrovni tohoto odvětví v České republice existuje značný potenciál v oblasti subdodávek pro automobilky a firmy, které se zabývají výrobou náhradních dílů pro evropské vozy.

Jak vysvětluje Martin Jírovec, díky dohodě o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou totiž dochází v zemi k růstu prodejů zahraničních aut, a to primárně evropských, jako jsou Audi, BMW, Mercedes či VW.

Potraviny a nápoje

Podle tzv. Mapy oborových příležitostí (MOP), společného dokumentu Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva průmyslu a obchodu, který je umístěn na portálu BusinessInfo.cz, vytvářejí vysoké ceny surovin pro výrobu potravin a potravin samotných v Korejské republice dobrý základ pro export českých potravinářských firem.

Jako velmi perspektivní pro export se jeví především pivo a minerální vody. Podle Martina Jírovce jde zejména o pivo, zde je patrný trend menších pivovarů - „craft beer", sušenky, sladkosti, müsli tyčinky, mléko a mléčné výrobky jako sýry ap., dále nápoje, dětská výživa či maso.

Bohužel české firmy nejsou certifikované, protože před několika lety odmítly návštěvu inspektorů z Koreje. „Je to škoda, maso a masné výrobky se sem dováží z řady zemí EU," podotýká Martin Jírovec.

„V posledním období se díky dlouhodobé aktivitě zastupitelského úřadu v Soulu podařilo prosadit na korejský trh nové značky českého piva. Z celkem 12 českých značek piva přítomných na korejském trhu patří dlouhodobě mezi mimořádně úspěšné Plzeňský Prazdroj a Velkopovický Kozel, za poslední rok se začaly dovážet i Praga pivovaru Samson a nejnověji značka Czech Royal Beer," zmiňuje Martin Tlapa.

Komponenty strojírenské povahy, subdodavatelství pro specifické obory

Obory IT a strojírenství v Koreji procházejí dramatickým vývojem, ale stále chybí vlastní výroba klíčových komponentů. Země je závislá na jejich dovozu z Japonska, USA, Německa atp. Výhodou České republiky může být fakt, že je v Korejské republice dobře známá díky svým tradičním strojírenským výrobkům, mezi něž lze zařadit např. obráběcí stroje, hřídele, subdodávky pro loďařský průmysl, stroje a zařízení pro automobilovou výrobu.

A vzhledem k růstovému trendu korejské průmyslové výroby (např. v korejských loděnicích) má tato oblast významný potenciál. „Produkt musí mít v každém případě špičkové parametry a být cenově konkurenceschopný," zdůrazňuje Martin Jírovec.

V oblasti IT jde zejména o software, např. zabudovaný software pro kontrolu funkcí celé řady hardwarových zařízení a systémů, dále herní průmysl, tzv. smart infrastructure, bezpečnostní oblast, cloudová řešení a nově pak i oblast zelených ICT řešení.

Zdravotnický materiál a vybavení zdravotnických zařízení

Podle MOP vytváří vysoká cenová úroveň zdravotnických potřeb a zdravotnického vybavení v Korejské republice dobré podmínky pro export českých výrobců zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky. Zároveň platí, že korejská populace rychle stárne a bude potřebovat služby a produkty pro zajištění této problematiky v budoucnu.

Výzkum a vývoj

„Zde vidím velký potenciál pro spolupráci. Korejská republika se hodně zaměřuje na rozvoj výzkumu a vývoje a vydává na něj až 4 procenta HDP. Existují zde velké kapacity a šikovné mezinárodní týmy. Primárními tahouny v aplikovaném výzkumu jsou konglomeráty.

Česká republika má mnoho nápadů, ale chybí přenos na trh, tedy komercializace. Může to být například oblast robotiky, nových materiálů a povrchových úprav, nano a bio-technologie atp.," popisuje ředitel zahraničního zastoupení CzechInvest v Soulu.

Spolupráce na třetích trzích

Korejské firmy dodávající investiční celky mohou sloužit jako skvělí partneři pro různé typy subdodávek. V top 100 EPC (engineering procurement construction) firmách světa figuruje hned několik korejských společností. V současnosti realizují mnoho projektů po světě, a to v oblastech energetiky, petrochemie, chemie, infrastruktury, těžby atp. Konkrétním příkladem může být jaderná elektrárna ve Spojených arabských emirátech.

Dalším perspektivním oborem pro české exportéry může být wellness. Trend zdravého životního stylu dorazil i do Koreje, je zde velký zájem např. o produkty na přírodní bázi. Dále je to design, korejská společnost podléhá západnímu stylu a konzumu. V tomto případě jde o obaly, průmyslový design produktů, service proces design.

Dlouhodobě je tu také obranný průmysl, protože Jižní Korea je stále „ve válce" se severním sousedem. Zde se nabízí potenciál pro technologie k zajištění ochrany hranic a detekce pohybu, dále radary, teoreticky i zbraně.

Podle Martina Jírovce jsou v Korejské republice příležitosti též pro firmy, které se zabývají ekologickými technologiemi. Jedním ze stěžejních oborů ekonomiky je pro Koreu energetika, a jelikož je země závislá na dovozu surovin, vláda podporuje všechny aktivity směřující ke snížení této závislosti.

Jak informuje MOP, jednou z cest je třeba výstavba jaderných elektráren. Ale nejenom ta. „Korejská republika se chce stát lídrem v oblasti čistých a obnovitelných zdrojů energie. Na podporu tohoto plánu přijala vládní strategii nazvanou Green Growth strategy a chce se mimo jiné zaměřit i na tzv. smart grid řešení," vysvětluje pan Jírovec.

Země také investuje do obnovitelných zdrojů energie a snižování energetické náročnosti. Potenciál je i v oblasti odpadového hospodářství. Korejci totiž zatím nejsou příliš ochotní recyklovat a většina odpadu končí ve spalovnách, což se vláda snaží změnit. Velký důraz je kladen rovněž na úpravu vody, odsiřování, denitrifikaci atp.

Vědět, v jakých oborech existuje v Korejské republice exportní potenciál, je samozřejmě velmi důležité. Ovšem vzhledem k velkým kulturním odlišnostem mezi Českou a Korejskou republikou je neméně důležité znát, na co je potřeba dát si pozor při obchodním jednání.

V čem jsou největší rozdíly?

 1.  Jazyková vybavenost

Není samozřejmostí, že každý mluví anglicky, vrcholné vedení firem často není tak dobře jazykově vybaveno. Proto je dobré si předem ověřit, ve kterém jednacím jazyce bude schůzka probíhat, a případně zajistit tlumočníka.

 2.  Investujte čas

Korejci si potrpí na osobní vztahy a považují to za důkaz zájmu o realizaci byznysu v jejich zemi. Obchod se často posouvá nejvíce kupředu na společné večeři a následném pití alkoholu. Korejci to považují za začátek partnerství, resp. obchodního vztahu.

 3.  Vyšlete starší pracovníky

Je dobré být připraven na otázky týkající se věku. Korejský partner se jimi pokouší získat informace, na jejichž základě vymezí vzájemný postoj jednajících osob. Obecně platí, že čím vyšší funkci máte a čím jste ve srovnání s korejským partnerem starší, tím vyšší respekt si od počátku získáte.

 4.  Nepoužívejte sarkasmus

Pokud budete chtít uvolnit situaci při jednáních vtipem, nikdy nepoužívejte sarkasmus. Korejci nechápou český černý humor a budou se cítit uraženi. Buďte připraveni, že i muž muži zalichotí poznámkou, že je hezký. Pokud budete chtít na partnera příjemně zapůsobit, neříkejte, že vypadá mladě. V Koreji obecně platí, že čím jste starší, tím jste váženější. Doporučuje se tudíž pochválit spíše korejské jídlo nebo ženy.

 5.  Očekávejte odlišnosti v chodu firmy

Výraznou zvláštností fungování společnosti v Koreji obecně je využívání kontaktů, které se vytvořily během studia na vysoké škole. Proniknout do této sítě je pro cizince v krátké době téměř nemožné. Zahraniční firmy zaměstnávající místní pracovní sílu musejí rovněž počítat s tím, že v Koreji je velmi odlišný způsob řízení společnosti vyplývající z kulturních rozdílů. Například služebně nejstarší pracovník má nejvyšší plat bez ohledu na výkonnost.

Převzato z časopisu Export Journal

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek