Zahraniční obchod – květen 2018: Vývoz meziročně klesl, dovoz stagnoval

10. 7. 2018 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

motiv článku - Zahraniční obchod – květen 2018: Vývoz meziročně klesl, dovoz stagnoval Podle předběžných údajů ČSÚ skončila v květnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 6,9 mld. Kč, který byl meziročně o 8,2 mld. Kč nižší.

Celkovou bilanci v národním pojetí nepříznivě ovlivnilo zejména meziroční snížení kladného salda obchodu s motorovými vozidly o 4,7 mld. Kč a prohloubení deficitu bilance obchodu s koksem a rafinovanými ropnými produkty o 3,0 mld. Kč, ostatními dopravními prostředky o 2,4 mld. Kč a chemickými látkami a přípravky o 1,3 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkovou bilanci měl v meziročním srovnání hlavně menší deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 2,5 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v květnu přebytkem 55,9 mld. Kč a byla tak meziročně o 4,8 mld. Kč nižší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 3,6 mld. Kč na 47,8 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 0,4 % a dovoz o 2,5 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu o 0,1 % a růst dovozu o 0,8 %.

V meziročním srovnání klesl v květnu vývoz o 2,6 % na 305,1 mld. Kč, zatímco dovoz stagnoval na úrovni 298,2 mld. Kč. Květen 2018 měl stejný počet pracovních dní jako květen předchozího roku.

V lednu až květnu 2018 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 80,9 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 13,2 mld. Kč. Od začátku roku se meziročně snížil vývoz o 0,3 %, zatímco dovoz vzrostl o 0,6 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se v květnu 2018 v běžných cenách meziročně vývoz snížil o 2,2 %, přičemž dovoz stoupl o 0,5 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 359,9 mld. Kč a dovoz zboží 331,1 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v dubnu 2018 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,2 % a 2,8 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí

„Bilance zahraničního obchodu se od začátku roku nevyvíjí nejlépe, v součtu za prvních pět měsíců je letošní výsledek nejhorší za poslední tři roky. Nedaří se především exportu automobilů, který meziročně klesá od začátku roku s výjimkou dubna," komentuje květnovou bilanci ekonom UniCredit Jiří Pour a dodává:

„Česká ekonomika je na exportu automobilového průmyslu silně závislá, a větší pokles poptávky tak pocítí významně. Zatím z těchto dat nelze dělat ukvapené závěry, avšak dosavadní vývoj zahraničního obchodu může indikovat, že přehřívající se česká ekonomika začíná zpomalovat rychleji, než se čekalo.“ Kromě zahraniční poptávky je podle něj stále větší brzdou nedostatek pracovních sil a dynamicky rostoucí mzdy.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek