Zahraniční obchod opět míří k rekordu

28. 10. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Růst české ekonomiky nabral na přelomu roku 2014 a 2015 na síle. Oproti předkrizovým letům je patrný posun k domácí poptávce.

V prvním čtvrtletí roku 2015 si ekonomika - měřeno reálným HDP - meziročně polepšila dokonce o 4 %. Protože to bylo částečně způsobeno jednorázovými faktory spojenými např. se změnami daní na tabák, očekávali ekonomové mírné zpomalení dynamiky růstu. Ve druhém čtvrtletí však hospodářský růst podle předběžných dat překvapivě znovu zrychlil, a to na 4,4 % v meziročním srovnání.

Růstová dynamika tak patří k nejvyšším v celé Evropské unii. Má přitom zdravé fundamenty, což potvrzuje pohled na vývoj hrubé přidané hodnoty. Hospodářský vzestup je široce založený, tažený domácí poptávkou, a měl by se ve zbytku roku udržet. Po loňském dvouprocentním růstu by si letos česká ekonomika měla reálně polepšit o zhruba 4,5 %, tedy nejvíce za posledních osm let.

Růst české ekonomiky

Oproti předkrizovým letům je patrný posun k domácí poptávce. Ta profituje z dlouhodobě uvolněné měnové politiky. Výrazně pozitivně pak začala hlavně od konce loňského roku přispívat politika fiskální. Díky nutnosti dočerpat letos prostředky z fondů EU z předchozího programového období bude v dalších měsících veřejná investiční aktivita dále růst.

Daří se i privátním investicím, mj. díky růstu průmyslové produkce a s tím souvisejícím zvýšeným využitím kapacit. Objem průmyslové produkce se během prvního pololetí kumulativně zvýšil o téměř 13 % a tahounem zůstal automobilový průmysl. I zde je patrný nárůst tuzemské poptávky.

Domácí prodeje osobních aut a lehkých užitkových vozů se v první polovině roku zvýšily o 20,8 % oproti stejnému období v loňském roce, export si připsal 7,1 %. Lepší se i situace ve stavebním sektoru.

Především díky novým infrastrukturním stavbám solidně narostl objem stavební produkce - od ledna do června činil kumulativní růst 9,6 %. A právě díky nutnosti dočerpat evropské peníze se dá i ve druhé polovině roku očekávat další akcelerace.

Ekonomické oživení je robustní

Generuje tvorbu nových pracovních míst a tlačí míru nezaměstnanosti dolů. V průběhu prvního pololetí roku 2015 byla zaměstnanost vůbec nejvyšší v české historii a měla by dále růst. Naopak míra nezaměstnanosti bude ve zbytku roku klesat až pod svou přirozenou míru. To povede ke mzdovému nárůstu nominálně o 4,0 % v roce 2016 po letošních 2,5 %.

Přebytek zahraničního obchodu

Zlepšená situace na trhu práce v kombinaci s uvolněnější fiskální politikou, která se projevila zvýšením mezd státních úředníků a promítla se do vyšších sociálních transferů, se podílí jak na růstu maloobchodních tržeb (za první polovinu roku činil kumulativně 2,9 %), tak samozřejmě i v reálné spotřebě domácností. Ta by letos měla stoupnout o 3,3 %, nejvíce od roku 2008.

Sílící domácí poptávka se projevuje i v letošním inflačním vývoji, který překvapuje svou dynamikou. Zatímco průměrná inflace v prvním čtvrtletí činila pouhých 0,1 %, v tom druhém to bylo již 0,7 %.

Rostoucí ceny ropy na světových trzích táhly vzhůru ceny paliv, navíc se vyčerpává efekt loňské dobré úrody, což zase uvolňuje ceny potravin.

Regulované ceny příliš nepřekvapily, jádrová inflace ve druhém čtvrtletí zůstala na 1,2 % meziročně. Celková inflace by měla ve druhé polovině roku akcelerovat a v průměru za celý rok dosáhnout 0,6 %.

Inflační cíl centrální banky (2 %) by měl být dosažen koncem příštího roku, v průměru by se inflace měla nacházet těsně pod ním, když očekáváme 1,9 %. Rizikem směrem k nižšímu cenovému vývoji je samozřejmě současný pokles cen ropy a dalších komodit.

Navzdory rychlému oživení domácí poptávky se možná poněkud paradoxně nezhoršuje vnější bilance české ekonomiky. Exportéři profitují ze stabilního kurzového vývoje a podhodnocené koruny, ale pomáhá jim i ne příliš výrazné, přesto však patrné zvyšování výkonnosti klíčových západoevropských trhů.

Domácí investiční a spotřebitelská aktivita sice stimuluje i import, nicméně díky poklesu cen komodit růst celkového korunového objemu dovozů za dynamikou vývozů nezaostává.

V zahraničním obchodu bude letošní přebytek bilance atakovat loňský historický rekord

Platební bilance

Za první pololetí letošního roku 2015 činil průměrný meziroční růst vývozů 7,4 %, dovozy za stejné období vzrostly o 7,5 %. Kumulovaný přebytek zahraničního obchodu dosáhl v národním pojetí ke konci června 106,7 mld. Kč a byl tak meziročně o 5,2 mld. Kč vyšší. Objemově i z pohledu dynamiky růstu zůstávají nejzajímavějším exportním artiklem produkty automobilového průmyslu.

Hlavním obchodním partnerem je i nadále Evropská unie s podílem na celkových exportech dosahujícím téměř 84 %. Oproti loňskému roku se tento podíl zvýšil o necelý procentní bod. Do eurozóny mířilo během prvního pololetí přes 65 % veškerých českých vývozů. Z jednotlivých zemí zůstává na špici Německo s podílem 32,6 %. Nepřekvapí výrazný pokles podílu exportů do Ruska, a to z loňských 3,2 na letošní 2 %.

Poprvé od roku 1993 vykázal vloni běžný účet aktivum (ve výši 0,6 % HDP) a pozitivní trend pokračuje i letos. Během prvních šesti měsíců se totiž dvanáctiměsíční kumulativní přebytek dále zvyšoval; v červnu podle našeho odhadu činil již 2,1 % HDP.

Za zlepšením nestojí pouze výsledek zahraničního obchodu, svůj podíl na něm má i nezanedbatelný pokles schodku bilance prvotních důchodů. Za ním stojí zejména letošní slabší dividendová sezóna, kdy investoři na rozdíl od repatriace preferují reinvestice v ČR, spolu s přílivem prostředků z rozpočtu EU. Ten je letos posílen nutností vyčerpat prostředky z předchozího programového období 2007-2013.

Z pohledu účastníků zahraničního obchodu je podstatné, že i nadále očekáváme kurzovou stabilitu. Na straně jedné jsme totiž svědky sílící reálné ekonomiky, na straně druhé není zrychlování inflace tak výrazné, aby uspíšilo odstranění kurzového režimu. Spíše naopak. Bankovní rada ČNB prohlašuje, že intervenční režim neukončí dříve než v polovině roku 2016. Předpokládáme, že k tomu přistoupí až ve třetím čtvrtletí příštího roku.

Převzato z časopisu Export Journal
Autor článku: Jan Vejmělek, hlavní ekonom Komerční banky

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek