Zákaz dovozu odpadu do Číny

27. 11. 2017

  • Země: CN - Čína
  • Datum zveřejnění: 27.11.2017

Dne 31. 12. 2017 začne platit zákaz dovozu 24 typů odpadů do Číny. Účelem je zabránit znečišťování životního prostředí v Číně, které dle místní vlády je z velké části způsobeno i dovozem odpadu do Číny a jeho zpracováním v místě. Příčinou je skutečnost, že místní průmysl recyklující odpad je velmi decentralizovaný, vágně regulovaný a jsou pro něj charakteristické naprosto špatné preventivní bezpečnostní opatření pro zaměstnance a časté zacházení s nerecyklovatelnými odpady v nesouladu s ochranou životního prostředí (vyhazování na skládky či do vod či běžné spalování). Čínská vláda se tomu snaží zabránit omezením přísunu odpadu ze zahraničí, častějšími inspekcemi provozů a zaváděním přísných pokut. Do budoucna se dají očekávat ještě přísnější pravidla pro znečišťovatele a další zákazy dovozu odpadu.

Kterého odpadu se nyní zákaz týká? Uvádíme níže v tabulce:

 Kategorie produktu  HS kód
 Odpad z plastů 3915100000, 3915200000, 3915300000, 3915901000, 3915909000
 Vanadium struska 2619000021, 2619000029, 2620999011, 2620999019
 Netříděný papírový odpad  4707900090
 Odpadní textilní materiál 5103109090, 5103209090, 5103300090, 5104009090, 5202100000, 5202910000, 5202990000, 5505100000, 5505200000, 6310100010, 6310900010

Bezpochyby bude mít tento zákaz vliv na všechny subjekty v řetězci – nákupčí, dodavatele i zpracovatele. Na druhou stranu otevírá možnosti pro technologie, které umí třídit odpad mnohem efektivněji a snižovat tak výrazně úroveň kontaminací. Dále příležitosti pro mnohem sofistikovanější, ale i úspornější, technologie na recyklaci těchto odpadů.

V roce 2016 Čína dovezla odpad v hodnotě kolem 18 mld. USD, zejména z USA a Japonska. Z toho 3,7 mld. USD se jednalo o dovoz odpadu z plastu (což představuje 56 % světové produkce tohoto odpadu). Podle Wall Street Journal vyvezly USA v roce 2016 přes 2/3 papírového odpadu a přes 40 % odpadu z plastu do Číny. EU 27 pak vyvezlo do Číny přímo či nepřímo 87 % recyklovaného plastového odpadu.

Zdroj: www.china-briefing.com, Ministerstvo životního prostředí ČLR
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Pekingu

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: