Základní informace o Licenční správě

13. 2. 2014 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Licenční správa je útvarem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR odpovědným za řízení a vykonávání činností spojených s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím. V textu naleznete popis struktury Licenční správy, adresy, telefonní čísla i další kontaktní údaje včetně úředních hodin.

Základní charakteristika Licenční správy MPO

Oddělení vojenského materiálu, oddělení mezinárodních kontrolních režimů a oddělení nevojenských zbraní, pyrotechniky a zboží dle předpisů EU působí v oblasti zahraničního obchodu s vojenským materiálem (vstup do podnikání, povolování realizace obchodních případů, sankce za porušení souvisejících pravidel), zabývají se problematikou vývozu zboží a technologií tzv. dvojího užití a vývozu a dovozu zbraní pro hobby, lov nebo sebeobranu, a dále zajišťují agendu spojenou se sledováním dovozu a s kontrolními a mimořádnými opatřeními týkajícími se zboží, jehož dovoz je sledován nebo množstevně omezen Evropskou unií, nebo v případech, kdy se tak děje podle dvoustranných dohod. V působnosti oddělení nevojenských zbraní, pyrotechniky a zboží dle předpisů EU je rovněž vydávání povolení k dovozu pyrotechnických výrobků, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů a správa přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do EU.

Adresa Licenční správy MPO

pro osobní podání a konzultace:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Dittrichova 21
128 01 Praha 2

pro písemná podání:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Struktura Licenční správy MPO

  • Oddělení dovozu zboží dle předpisů EU a pyrotechniky
  • Oddělení vojenského materiálu
  • Oddělení nevojenských zbraní, pyrotechniky a zboží dle předpisů EU

Úřední hodiny podatelny

pondělí – pátek: 8:30–16:00

Doba pro vyřizování úředních záležitostí

Oddělení nevojenských zbraní, pyrotechniky a zboží dle předpisů EU

  • pondělí – pátek: 9:00–12:00

Oddělení vojenského materiálu a oddělení mezinárodních kontrolních režimů

  • pondělí – pátek: 13:00–16:00

Vyřizování úředních záležitostí s pracovníky Licenční správy MPO se uskuteční v konzultační místnosti v přízemí budovy LS.

Telefonní, faxová čísla

ústředna: +420 224 907 111
podatelna: +420 224 907 672(3)
fax podatelna: +420 224 907 690
fax sekretariát oddělení dovozu zboží dle předpisů EU a pyrotechniky: +420 224 212 133
fax sekretariát oddělení voj. materiálu, oddělení zbraní a střeliva nevojenského charakteru a oddělení mez. kontrolních režimů: +420 224 221 811

oddělení vojenského materiálu: +420 224 907 675 nebo +420 224 907 680
oddělení nevojenských zbraní, pyrotechniky a zboží dle předpisů EU: +420 224 907 677
oddělení mezinárodních kontrolních režimů: +420 224 214 558

Faxová podání (např. žádosti o licence) je nutné doplnit nejpozději do tří dnů ode dne jejich odeslání na Licenční správu MPO doručením jejich písemného vyhotovení Licenční správě na její adresu nebo do podatelny.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek