Poradenská kancelář se zaměřením na environmentální vlivy při těžbě nerostných surovin v Myanmaru

16. 11. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Poradenská kancelář se zaměřením na environmentální vlivy při těžbě nerostných surovin v Myanmaru Firma GET s.r.o. se v rámci programu České rozvojové agentury „Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor“ soustředí v Myanmaru/Barmě na otevření konzultační kanceláře v oblasti dopadů těžby nerostných surovin na životní prostředí.

Těžba nerostných surovin v Myanmaru/Barmě je jedním z nedůležitějších sektorů národního hospodářství. I přes snahu státních autorit k environmentálně odpovědnému a udržitelnému využívání nerostných surovin, jsou konkrétní těžební záměry doprovázeny negativními vlivy na jednotlivé složky životního prostředí (znečištění vody, půdy a ovzduší, zábor půdy a lesa, ohrožení biodiverzity, ekonomické a sociální dopady na obyvatelstvo).

Hlavním cílem projektu je založení a dlouhodobý provoz kanceláře včetně postupného zapojení místních expertů do její činnosti. Náplní poradenské kanceláře je především posuzování vlivů záměrů těžby nerostných surovin na životní prostředí (proces EIA) včetně zpracování plánů environmentálního managementu (EMP).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rangúnu (Myanmar). Autorka: Renata Brandstätterová, obchodní radová.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek