Zambie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

27. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Za hlavní překážku širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce lze označit nízký zájem českých firem a pojistitelnost exportních úvěrů. Český vývozce se orientuje na jednorázové dodávky zboží, dlouhodobější obchodní vztahy se rozvíjí pouze v sektoru zemědělství.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

4312

3731

4048

2480

1596

Dovoz

71

194

90

109

185

Obrat

4383

3925

4138

2589

1781

Saldo

4241

3537

3958

2371

1411

Zdroj: ČSÚ, v tis. USD

Bilance vzájemného česko-zambijského zahraničního obchodu je dlouhodobě aktivní.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vyvážíme stroje a součásti strojů pro automat. zprac. dat, telekomunikační zařízení, antény, paměťové jednotky, stroje textilní a kožedělné a jejich díly, traktory a zemědělské stroje, přístroje měřící, kontrolní, analyzační, řídící, zbraně a střelivo, výrobky živočišného původu pro reprodukci dobytka, pneumatiky atd.

Dovážíme elektrické transformátory (reexport).

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Lusaka neregistruje žádnou vzájemnou výměnu v oblasti služeb. Potenciální možnosti však existují zejména v oblasti cestovního ruchu.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Zambii existuje jedna česká investice: Chovatelské družstvo Impuls, resp. jeho místní joint-venture Breeding Impuls Zambia působí v oblasti inseminace skotu.

Firma Agriserve Zambia ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně provozuje zemědělskou farmu „Czech Farm of Excellence“, která se vedle ekologického zemědělství rovněž zaměřuje na vzdělávání místních farmářů.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vzájemném vydávání zločinců změněná Protokolem podepsaným v Londýně dne 4. června 1926, č. 211/1926 Sb., 22/1928 Sb., 73/1928 Sb., 56/1929 Sb., 166/1932 Sb., 212/1934 Sb., 25/1935 Sb.
  • Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských, v Londýně , 11.11.1924, č. 70/1926 Sb., 123/1926 Sb., 60/1927 Sb., 140/1927 Sb., 12/1929 Sb., 204/1930 Sb., 47/1931 Sb., 107/1931 Sb., 146/1931 Sb., 28/1932 Sb.
  • Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, Praha, 15. 2. 1935, č. 178/1935 Sb., 218/1935 Sb., 8/1936 Sb., 47/1936 Sb., 64/1936 Sb., 117/1936 Sb., 350/1936 Sb., 78/1937 Sb., 152/1938 Sb., 156/1938 Sb.
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky (Praha, 28. 8. 1980), 54/1983 Sb.
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (Praha, 18. 6. 1987) 48/1989 Sb., 52/2006 Sb.m.s.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Zambie se stala od roku 2018 jednou z prioritních zemí české ZRS. Spolupráce se zaměří zejména na sektor zemědělství.

Kromě „velkých“ projektů v gesci České rozvojové agentury realizuje Zastupitelský úřad ČR v Lusace každý rok tzv. „malé lokální projekty“. V roce 2017 byla takto postavena a vybavena knihovna ve škole v Kanyama (Západní provincie).

Česká republika každoročně zambijským občanům nabízí vysokoškolská stipendia (v posledních letech každoročně čtyři místa).

Blíže viz Czech Aid.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: