Zambie: Vztahy země s EU

27. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

EU patří k nejvýznamnějším donorům rozvojové a humanitární pomoci Zambii a rovněž k důležitým obchodním partnerům.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to the Republic of Zambia and COMESA
Plot 4899, Los Angeles Boulevard, Longacres, P. O. Box 34871
Lusaka, Zambia
Telefon: +260 211255583
Fax: +260 211252336
E-mail: delegation-zambia@eeas.europa.eu
Web:https://eeas.europa.eu/delegations/zambia_en

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU jako celek představuje významného obchodního partnera Zambie. V roce 2016 dovezly země EU28 ze Zambie zboží v hodnotě 434 mil. Euro, do Zambie vyvezly zboží za 351 mil. Euro. Největšími dovozci jsou Belgie (drahokamy) a Itálie (hovězí kůže), největšími vývozci Velká Británie, Německo, Nizozemsko a Švédsko.

Zambie z EU dováží především strojírenské výrobky, dopravní prostředky, léky, hnojiva, chemikálie, elektrické přístroje a elektroniku a v menší míře též potraviny. Země EU naopak dováží měď v různém stádiu zušlechtění a zpracování, drahokamy, tabák, řezané květiny a potraviny.

Zambie má v rámci inciativy „Everything but Arms“ výhodu bezcelního dovozu zboží na evropské trhy bez množstevního omezení. EU v rámci iniciativy „Aid for Trade“ podporuje ekonomické reformy a rozvoj obchodního a ekonomického know-how.

Zambie je v rostoucí míře cílem evropských investorů v oblasti těžby a zpracování mědi přírodních zdrojů, zemědělství a služeb. Díky svému členství v hlavních regionálních obchodních uskupení (SADC a COMESA) a otevřenému podnikatelskému prostředí je dobrou vstupní branou investorů na jihoafrické trhy.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Pro léta 2014–2020 je v rámci 11. Evropského rozvojového fondu pro Zambii alokována částka 484 mil. EUR (tj. přibližně stejný objem jako v předchozím 10. EDF). Největší část těchto prostředků by měla putovat do sektoru energetiky (244 mil. EUR), dále zemědělství (110 mil. EUR) a na projekty podporující dobrou správu věcí veřejných (100 mil. EUR). Zbylých 30 mil. EUR je vyhrazeno pro podpůrné mechanismy implementace EDF.

Další informace:

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: