Zavedení 5% DPH v SAE

20. 10. 2017

  • Země: AE - Spojené arabské emiráty
  • Datum zveřejnění: 19.10.2017

Standardní sazba DPH ve výši 5% byla schválena všemi členskými státy GCC a Federální zákon o DPH představuje řadu specifických transakcí s nulovou sazbou nebo je označuje jako osvobozené od DPH, což znamená, že na tyto dodávky nebude účtováno DPH.

Federální vyhláška č. (8) z roku 2017

Finanční služby
•služby založené na poplatcích, služby založené na marži, osvobozené od daně

Pojištění
•veškeré neživotní pojištění: zdanitelné
•Životní pojištění: osvobozeno

Potraviny
•všechny zdanitelné

Vzdělání
•specifické služby: nulové

Zdraví
•specifické služby: nulové

Reality
•Pronájem bytů: osvobozeno
•Hrubá půda: osvobozená od daně,
•Nové bydlení: nulové,
•Všechny ostatní nemovitosti: zdanitelné

Lokální transport
•osvobozené od daně

Ropa a plyn
•specifikované produkty s nulovou hodnotou

Mezinárodní transport
•nulové

PŘEHLED OČEKÁVANÝCH ZVLÁŠTNÍCH PRAVIDEL

Freezony: Úprava bude zveřejněna ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017

Dovoz zboží: DPH je zaplaceno osobou registrovanou k DPH za zboží a služby zakoupené ze zahraničí uplatněné metodou přenesené daňové povinnosti. Neregistrovaná osoba zaplatí DPH z dovozu jakéhokoli zboží z místa mimo GCC. Budou existovat zvláštní pravidla pro zboží určené k překládce mimo SAE do jiné země GCC.

Vrácení DPH: Založené podniky, registrované v rámci SAE mohou zaplatit DPH na vstupu. Federální vláda včas učiní další pokyny týkající se lhůty, v níž budou podnikům hrazeny vrácené daně na vstupu. Obdržené žádosti o vrácení DPH podléhají ověřování z hlediska předcházení podvodům. Očekává se, že daň z přidané hodnoty, vzniklá v rámci SAE bude vrácena nerezidentským podnikům, které nejsou registrovány nebo požadovány k registraci DPH v rámci SAE, které neprovádějí dodávky v rámci SAE. V současné době se neočekává, že bude existovat systém cestovních náhrad, ale to se může v budoucnu změnit.
Veškeré daňové činnosti musí být registrovány na základě DPH a účtovány DPH od 1. ledna 2018. Firmy se mohou registrovat online od počátku měsíce října. Aby bylo možné určit, které podniky musí být registrovány na základě DPH, platí pro všechny podniky sídlící v SAE daňový limit pro registraci DPH:

• Společnost musí být plátcem DPH, pokud uskuteční zdanitelné dodávky nebo dovozy, které přesahují povinný limit pro registraci ve výši 375 000 AED.
• Podnik může zvolit dobrovolnou registraci DPH, pokud jsou jeho zdanitelné dodávky a dovozy nižší než povinný limit pro registraci, ale překročí dobrovolný limit pro registraci ve výši 187 500 AED.
• Osoba se může dobrovolně zaregistrovat, pokud její výdaje překročí dobrovolný limit pro registraci (např. začínající podniky bez obratu).
• Vyňaté dodávky a dodávky mimo rozsah DPH se nepoužívají při výpočtu rozhodných hodnot pro registraci DPH

Na nerezidenty se nevztahují žádné rozhodné hodnoty, ale pokud uskutečňují zdanitelná plnění v rámci SAE, budou se muset registrovat k platbě DPH (např. práce na budově v SAE). Nicméně okolnosti, kdy je to jiné, obyvatelé SAE nesou odpovědnost za zaplacení DPH na toto dodání (např. DPH uplatněné metodou přenesené daňové povinnosti, registrace DPH se nevyžaduje. Podniky, které splňují určité podmínky (např. jako rezidenti v SAE, kteří jsou spřízněnými / přidruženými různými stranami a alespoň jedna společnost je registrována na základě DPH) se budou moci zaregistrovat jako skupinový plátce DPH.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: www.constructionweekonline.com

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: