Zdravotnictví – statistický přehled

19. 4. 2018 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Dokument Zdravotnictví v rubrice Oborové informace přináší členění zdravotnických organizací podle zřizovatele, statistické publikace týkající se této problematiky a další zdroje dat vedle Českého statistického úřadu (ČSÚ).

V období let 2010 – 2014 stouply celkové výdaje na zdravotní péči z 340,7 mld. Kč v roce 2010 na 358,0 mld. Kč v roce 2015.

Běžné výdaje na zdravotní péči se zvýšily z 334,1 mld. Kč v roce 2010 na 352,3 mld. Kč v roce 2015, tj. o 5,4 % (ročně průměrně o 0,9 %). Dynamika vývoje počtu obyvatel ČR byla v porovnání s tímto tempem nižší (přírůstek středního stavu počtu obyvatel činil 0,1 %), a tak průměrné běžné výdaje na zdravotní péči na jednoho obyvatele vzrostly od roku 2010 z 31 768 Kč na 33 960 Kč v roce 2015 (tj. o 6,9 %).

Celkové kapitálové výdaje financované přímo ze státního nebo místních rozpočtů v oblasti zdravotní péče naopak v období 2010 – 2015 poklesly z 6,6 mld. Kč na 5,7 mld. Kč (o 15,8 %).

Česká republika patří mezi země se spíše nižšími výdaji na zdravotní péči na obyvatele s jejich výší mírně pod 2000 EUR PPP (parity kupní síly).

Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy podle příslušného zákona. Zdravotnická zařízení je možno členit z hlediska zřizovatele na:

  • státní – zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, ostatní centrální orgány
  • nestátní – zřizovatelem je kraj, město (obec), církev, jiná právnická osoba, fyzická osoba
Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek