Železniční přeprava osob na trati Oslo - Bergen

15. 2. 2019

  • Země: Norsko
  • Datum publikování: 15.02.2019
  • Datum uzávěrky: 01.08.2019 14:00
  • Referenční číslo: TE201900180
  • Stav tendru: výzva k předkvalifikaci
Průmyslové obory:
  • Služby

Anotace:

Norské ředitelství pro železnice (Jernbanedirektoratet) zahájilo na konci r. 2018 předkvalifikaci potenciálních zájemců o poskytování služeb železniční přepravy osob v rámci tzv. 3. železničního balíčku "Západ".

Popis tendru, projektu:

V rámci probíhající liberalizace osobní vlakové přepravy v Norsku byl Norským ředitelstvím pro železnice otevřen k souteži v pořadí již třetí balíček, tentokrát geograficky zaměřený na západní část jižního Norska. Jedná se o nabídku poskytování železniční přepravy osob na páteřní trati Oslo-Bergen, regionální trati Bergen-Voss-Myrdal a lokální trati Bergen-Arna). Celková délka soutěži otevřených tratí činí 483,78 km. Podél tratě je umístěno 40 železničních stanic a v r. 2015 bylo na trati přepraveno 2,8 mil. osob se ziskem 459 mil. NOK (cca 1,25 mld. Kč). V úvodní fázi poskytování služeb novým přepravcem se počítá s využitím pronajímaných vlakových jednotek vlastněných norskou státní společností.

Tzv. "Bergenská železnice" je v místních podmínkách považována ze jednu z nejhezčích tratí v Evropě. Táhne se z hlavního města Norska skrz zemědělské oblasti Eikeru a Ringerike, následně prochází národním parkem Hardangervidda (kde se postupně dostává až do nadmořské výšky 1 237 m) a odkud míří přes zimní lyžařská střediska Myrdal a Voss až do Bergenu, druhého největšího města Norska, který je zároveň považován za bránu k západním norským fjordům.

Předložení konkrétních nabídek ze strany zájemců se očekává na počátku srpna 2019. Podpis kontraktu je plánován na prosinec 2019 a zahájení poskytování služeb od poloviny prosince 2020. Aktuálně běží kvalifikační řízení (pre-qualification), které je dle informací Jernbanedirektoratet stále otevřeno případným zájemcům.

Přihlásit se do řízení je možné prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře na https://www.jernbanedirektoratet.no/en/railway-tenders/how-to-pre-qualify/.

Bližší informace o podmínkách pro kvalifikaci lze nalézt na https://www.jernbanedirektoratet.no/globalassets/dokumenter-togkonkurranse/kvalifikasjonsgrunnlag-versjon-1.2.pdf.

Většina dokumentace Norského ředitelství pro železnice je pouze v norském jazyce. V rámci kvalifikačního řízení je možné používat i jiné skandinávské jazyky a angličtinu. Samotná tendrová nabídka však musí být učiněna v norštině.

Popis tendru, projektu v cizím jazyce:

Train operating companies who wish to receive the invitation to tender and later be able to bid for the tender, must be pre-qualified.

The following main criteria will be applied:

Requirement for the applicant to have a sound financial position.
Requirement for the applicant to have separate companies for business segments protected from competition and other business segments, to avoid cross-subsidization from train services that are not competitively tendered.
Requirement for the applicant to have obtained or establish that it is likely to obtain the necessary permissions to operate passenger train services in Norway.
Requirement for the applicant to demonstrate that it has the necessary competency and capability to operate rail passenger services.
Requirement for the owner(s) of the applicant to declare their intention of support if the applicant is a planned or newly formed company.

The pre-qualification scheme will be announced on Doffin/TED. The pre-qualification documentation and application form can be found here (in Norwegian only): https://www.jernbanedirektoratet.no/en/railway-tenders/how-to-pre-qualify/

Fakta om hele pakken:

Avstand Oslo S – Bergen over Drammen: 483,78 km
Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 40
Antall togavganger (persontog):
Mandag – torsdag: 82
Fredag: 88
Lørdag: 69
Søndag: 46
Antall passasjerer i 2015: 2,8 millioner
Totale inntekter i 2015: 614 millioner NOK
Trafikkinntekter i 2015: 459 millioner NOK
Passasjerkilometer i 2015: 413,1 millioner
Setekilometer i 2015: 834,1 millioner
Togkilometer i 2015: 2,5 millioner

Prosessen videre
Jernbanedirektoratet har utformet en anskaffelsesprosedyre som etterstreber åpenhet for alle tilbydere, rettferdighet, og som overholder prinsippene om åpenhet og likebehandling og i henhold til EF 1370/2007. En generell prekvalifisering er etablert for første del av anbudsprogrammet for persontrafikk i Norge. Potensielle tilbydere må være prekvalifisert for å få tilgang til anbudspapirene. Prekvalifiseringen annonseres separat. Tidspunktene som er indikert nedenfor reflekterer tidsplanen slik den nå ligger, og det kan komme endringer.

Milepæl: Dato:
Veiledende kunngjøring publisert: 12.oktober 2017
Utsendelse av konkurransegrunnlag: Medio desember 2018
Tilbyderdager Bergen: F.o.m. 6. t.o.m 8. februar 2019
Frist for innsendelse av tilbud: Primo august 2019
Kontraktsignering: Medio desember 2019
Trafikkstart: Medio desember 2020

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/togkonkurranse/aktuelle-konkurranser/trafikkpakke-3-vest/

Kontaktní informace:

Tisknout Vaše hodnocení: