Zhoršená situace v bankovním sektoru Ghany

30. 10. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Zhoršená situace v bankovním sektoru Ghany Existence několika místních komerčních bank v Ghaně je ohrožena díky požadavku ghanské národní banky na navýšení základního kapitálu do konce roku 2018. Zahraniční banky v zemi svůj kapitál již navýšily nebo tak učiní před stanoveným termínem.

Dne 11. září 2017 zvýšila národní banka Ghany (Bank of Ghana - BoG) požadavek na minimální základní kapitál pro komerční banky na 400 mil. GHS (74 mil. EUR) oproti předchozím 120 mil. GHS (22 mil. EUR). Komerčním bankám byla k navýšení kapitálu ponechána lhůta do 31. 12. 2018. BoG pak v rámci svého tiskového prohlášení uvedla, že tento krok byl součástí reformního plánu finančního sektoru s cílem dále jej rozvíjet, posílit a modernizovat tak, aby mohl podporovat vládní ekonomickou vizi a transformační proces.

Ve stejné době také BoG oznámila zrušení platnosti bankovních licencí pro dvě banky v insolvenci UT Bank a Capital Bank, jejichž pasiva překročila aktiva a banky nebyly schopny dostát svým závazkům ve splatnosti. BoG následně schválila Smlouvu o koupi a převzetí těchto bank, což umožnilo největší komerční bance v Ghaně, Ghana Commercial Bank (GCB) převzít všechna jejich pasiva a vybraná aktiva.

Dne 1. srpna 2018 zrušila BoG bankovní licenci dalším 5 bankám (UniBank Ghana Ltd., Royal Bank Ltd., Beige Bank Ltd., Sovereign Bank Ltd. a Construction Bank Ltd.) a sdružila je do nově vytvořené entity s názvem Consolidated Bank Ghana Ltd., která je plně vlastněna ghanskou vládou. Pro upřesnění je potřeba uvést, že banky, kterým byla odebrána licence, byly ghanské komerční banky v soukromém vlastnictví a naopak téměř všechny zahraniční banky v zemi kapitál již navýšily nebo tak učiní před stanoveným termínem.

V říjnu 2018, necelé tři měsíce před vypršením termínu k navýšení bankovního kapitálu, avizovaly další komerční banky, problém se splněním této podmínky. Před koncem letošního roku se proto dá očekávat fúzování kapitálově slabších bank do větších celků, o což usilují například Omnibank a Sahel Sahara.

Pokud některá z bank nenavýší kapitál na požadovaný limit, buď ztratí bankovní licenci a klesne na úroveň „Úspory a půjčky (Savings and Loans)“, což je zákonný termín používaný v Ghaně pro nebankovní finanční instituce, nebo může zcela ukončit svou činnost. V bankovním sektoru tak už došlo ke ztrátě cca 2000 pracovních míst a panickému výběru vkladů.

Výše uvedená situace sice může zhoršit situaci importérům zajímajícím se o dovoz českých výrobků či služeb, ale neměla by mít dopad na realizaci větších projektů, kde se stejně předpokládá financování českými bankami.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Akkře (Ghana). Autor: Tomáš Zázvorka, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek