Zimbabwe: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

28. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Obchodní výměna ČR se Zimbabwe je relativně nízká. Za hlavní překážku širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce lze označit nezájem českých firem a špatná pojistitelnost exportních úvěrů.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

1 584

1 255

1 224

1 740

903

Dovoz

1 438

1 412

1 055

1 085

2 157

Obrat

3 022

2 667

2 279

2 825

3 060

Saldo

146

-157

169

655

-1 254

Zdroj: Český statistický úřad, údaje v tis. USD

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky našeho vývozu v roce 2016 a 2017 byly chemické sloučeniny pro těžbu nerostů,  zařízení na automatické zpracování dat, telefonní přístroje a zařízení, chmel, kyanidy a hygienické zboží.

Dovezli jsme květiny, bavlnu, pomeranče, tabák a umělecké předměty.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ neeviduje žádnou výměnu v oblasti služeb.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Zimbabwe neexistuje žádná přímá česká investice.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Zimbabwské republiky (Praha, 24. května 1983, nepublikováno).
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kulturní a vědecké spolupráci (Harare, 23. 5. 1984, vyhláška 14/3 Sb. z 8. 3. 1985

ČR a Zimbabwe v roce v roce 1999 sice podepsaly dohodu o podpoře a ochraně investic, následně ji však ratifikovala pouze ČR (notifikováno zimbabwské straně v roce 2001).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR tradičně nabízí Zimbabwe rozvojovou pomoc ve formě vládních stipendií ke studiu na českých vysokých školách. Kromě toho jsou v Zimbabwe pravidelně realizovány tzv. malé lokální projekty v gesci Zastupitelského úřadu ČR v Lusace Tyto projekty jsou zaměřeny především na rozvoj školství.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: