Zisk českého zemědělství byl vloni třetí nejvyšší od začátku tisíciletí

1. 3. 2018 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Agrární sektor dosáhl zisk 21,3 miliardy korun. Oproti předchozímu roku, který přinesl rekordní výsledky, však poklesl o 5,4 procenta.

Zemědělská produkce činila bezmála 133 miliard korun. Největší část tvořily rostlinná produkce se 73,7 miliardy a živočišná produkce s podílem 51,4 miliardy korun. V rámci rostlinné produkce byly nejvýznamněji zastoupeny obiloviny a technické plodiny. V živočišné produkci převládalo mléko a chov prasat.

„Hodnota rostlinné produkce, která převažuje nad živočišnou, vloni ve srovnání s rokem 2016 klesla o 6,1 miliardy korun. Příčinou bylo především snížení hektarových výnosů u většiny plodin. Byly slabší sklizně kukuřice, řepky, pšenice i ovoce,“ zdůvodňuje ředitel odboru statistiky zemědělství ČSÚ Jiří Hrbek.

Na druhé straně se zvýšila produkce luskovin, protože významně vzrostla sklizňová plocha hrachu. Silnější sklizeň zaznamenala i cukrovka, jejíž cena se ovšem propadla a v důsledku mírně klesla i její produkce. Vyšší sklizeň a ceny přispěly k meziročnímu nárůstu produkce vinných hroznů.

„Pokud jde o živočišnou produkci, meziročně se výrazně zvýšila. Její hodnota vzrostla o 13 %, tj. o více než 5,9 miliardy korun. Bylo to dáno zejména výrazným nárůstem produkce a cen vajec a mléka,“ uvádí místopředseda ČSÚ Marek Rojíček. V živočišné produkci vzrostly všechny komodity, s výjimkou ovcí, koz a drůbeže.

Mezispotřeba, která je souhrnem nákladů v zemědělství, se podle předběžných údajů za rok 2017 mírně zvýšila o 2 %. Zlevnila hnojiva, krmiva i elektrická energie.

Odhadovaný objem vyplacených dotací na výrobu dál roste. Vloni dosáhl 32,5 miliardy korun, meziročně o 6,1 % více.  Největší objem zaujímaly dotační tituly Jednotná platba na plochu a Greening.

Další informace naleznete v publikaci Souhrnný zemědělský účet – předběžné výsledky 2017.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek