Daň dědická, darovací, z převodu nemovitostí (zrušená k 31. 12. 2013)

Zákon č. 357/1992 Sb. byl s účinností od 1. 1. 2014 zrušen. V souvislosti s rekodifikací soukromého práva byla daň dědická a darovací zahrnuta pod daň z příjmů. Původní osvobození od daně dědické, které se vztahovalo na poplatníky v I. a II. skupině podle příbuzenského vztahu (příbuzní v řadě přímé a pobočné), se rozšířilo i na poplatníky ve III. skupině (všichni ostatní), což fakticky znamená, že se daň dědická již nebude platit. Osvobození od daně darovací zůstává obdobné stávajícímu.

Problematika daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí byla až do konce roku 2013 upravena zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Jednalo se o přímou majetkovou daň, která se platila se při dědění, darování a převodu nemovitostí.

Původní zákon z roku 1992 byl k 1. lednu 2014 zrušen a nahrazen zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí a duplicitně též zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. k 1. lednu 2014.

 

Situace k 1. lednu 2014:

  • Daň dědická byla zrušena úplně, dědictví se nově vnímá jako bezúplatné nabytí a je podle § 4a zákona o daních z příjmů osvobozeno od daně z příjmů.
  • Dary, nově označované jako bezúplatné příjmy, jsou zařazeny do kategorie „ostatní příjmy“ v zákoně o daních z příjmů (§ 10).
  • Daň z převodu nemovitostí byla zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb. transformována na daň z nabytí nemovitých věcí.