Ekologické daně

V souladu s podmínkami členství České republiky v Evropské unii vznikla České republice k 1. lednu 2008 povinnost zavést daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv. Rubrika vám přináší informace o těchto ekologických daních. Dozvíte se, kdo je plátcem daně, v jakých případech může být plátce od daně osvobozen či jaká legislativa se k ekologickým daním vztahuje.

Ekologické daně byly zapracovány do zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, čímž došlo k plnému transponování směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny.