Od července 2019 se snižuje sazba pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %