Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB)

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) je rozvojovou bankou ČR. Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády ČR a regionů rozvoji infrastruktury a sektorů ekonomiky vyžadujících podporu. Svoje služby nabízí ČMZRB klientům, jejichž sídlo a realizace podnikatelského záměru se nacházejí na území ČR. V oblasti podpory malého a středního podnikání zprostředkovává bankovní záruky a zvýhodněné úvěry.