Podpora podnikání, dotace

Databáze podpor a dotací pro podnikatele zahrnuje dotace z evropských fondů, ze státního rozpočtu České republiky či podpory poskytované kraji a dalšími subjekty. Databáze je průběžně aktualizována a umožňuje pohodlné vyhledávání dle zvolených kritérií.

Vyhledávání v podporách podnikání a dotacích

NápovědaVýsledky vyhledávání

 • Po termínuPrevence sesuvů a skalních řícení, ... hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů

  19.11.2007 | Vypisovatel:  Ministerstvo životního prostředí (MŽP) | Uzávěrka:  31.01.2008

  Druhá výzva k předložení žádostí v rámci OP ŽP. Podpora se zaměřuje na mapování, návrhy a realizace tech. prací v oblastech prevence sesuvů, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných zdrojů vč. podzemních vod.

 • Po termínuOptimalizace vodního režimu krajiny (6.4)

  19.11.2007 | Vypisovatel:  Ministerstvo životního prostředí (MŽP) | Uzávěrka:  31.01.2008

  Druhá výzva k předložení žádostí o dotace v rámci OP Životní prostředí. Oblast podpory 6.4 se zaměřuje na zvýšení retenční schopnosti krajiny a snižování vzniku a dopadů povodňových situací opatřeními příznivými z hlediska ochrany přírody, ...

 • Po termínuObnova krajinných struktur (6.3)

  19.11.2007 | Vypisovatel:  Ministerstvo životního prostředí (MŽP) | Uzávěrka:  31.01.2008

  Druhá výzva k předložení žádostí o dotace v rámci OP Životní prostředí, oblast podpory 6.3. Zaměření na posílení ekologické stability krajiny, zejména formou vytváření a obnovy krajinných prvků, zvyšováním stability lesních ekosystémů ...

 • Po termínuPodpora biodiverzity (6.2)

  19.11.2007 | Vypisovatel:  Ministerstvo životního prostředí (MŽP) | Uzávěrka:  31.01.2008

  Druhá výzva k předložení žádostí o dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.2 -

 • Po termínuPodpora regenerace urbanizované krajiny (6.5)

  19.11.2007 | Vypisovatel:  Ministerstvo životního prostředí (MŽP) | Uzávěrka:  31.01.2008

  Druhá výzva k předložení žádostí o dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.5 -

 • Po termínuZahájení činnosti mladých zemědělců

  28.01.2008 | Vypisovatel:  Ministerstvo zemědělství (MZe) | Uzávěrka:  14.03.2008

  Třetí kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR. Opatření I.3.2 Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 je zaměřeno na podporu zahájení podnikání mladých zemědělců.

 • Po termínuNeproduktivní investice v lesích

  28.01.2008 | Vypisovatel:  Ministerstvo zemědělství (MZe) | Uzávěrka:  17.03.2008

  Třetí kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR. Podopatření II.2.4.2 je zaměřeno na neproduktivní investice v lesích - na podporu činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků.

 • Po termínuPodpora zakládání podniků a jejich rozvoje

  28.01.2008 | Vypisovatel:  Ministerstvo zemědělství (MZe) | Uzávěrka:  17.03.2008

  Třetí kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR. Opatření III.1.2 je zaměřené na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje hospodářské struktury nezemědělských aktivit.

 • Po termínuDiverzifikace činností nezemědělské povahy

  28.01.2008 | Vypisovatel:  Ministerstvo zemědělství (MZe) | Uzávěrka:  17.03.2008

  Třetí kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR. Opatření III.1.1 je zaměřené na diverzifikaci činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským činnostem.

 • Po termínuModernizace zemědělských podniků

  28.01.2008 | Vypisovatel:  Ministerstvo zemědělství (MZe) | Uzávěrka:  17.03.2008

  Třetí kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR. Opatření I.1.1 Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Podpora je zaměřena na investice, které zlepšují celkovou výkonnost zemědělského podniku za účelem zvýšení jeho konkurenceschopnosti.