Podpora podnikání, dotace

Databáze podpor a dotací pro podnikatele zahrnuje dotace z evropských fondů, ze státního rozpočtu České republiky či podpory poskytované kraji a dalšími subjekty. Databáze je průběžně aktualizována a umožňuje pohodlné vyhledávání dle zvolených kritérií.

Vyhledávání v podporách podnikání a dotacích

NápovědaVýsledky vyhledávání

 • Po termínuObnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření

  28.01.2008 | Vypisovatel:  Ministerstvo zemědělství (MZe) | Uzávěrka:  28.03.2008

  Třetí kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR. Podopatření II.2.4.1 je zaměřeno na obnovu produkčního potenciálu lesa a všech jeho funkcí a snížení rozsahu škod, způsobených přírodními kalamitami a požáry.

 • Po termínuVýstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodné služby cest. ruchu, ..

  01.02.2008 | Vypisovatel:  Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko | Uzávěrka:  31.03.2008

  1. kolo výzvy v Oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu - 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu. Zaměření výzvy: Vybavenost v oblasti sportu, rekreace a lázeňství a další infrastruktura pro cestovní ruch.

 • Po termínuPodnikatelská infrastruktura a služby (3.3.2)

  28.02.2007 | Vypisovatel:  Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava | Uzávěrka:  14.04.2008

  Výzva 3/2008 v Oblasti podpory 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby v ROP Střední Morava. Cíl opatření: Zvýšení atraktivnosti území pro rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím investic do rozvoje podnikatelských aktivit.

 • Po termínuPF 08-08 Podprogram pro začínající včelaře

  25.03.2008 | Uzávěrka:  28.04.2008

  Podpora slouží k nákupu základního a doporučeného vybavení pro začínající včelaře. Vztahuje se pouze na území Zlínského kraje.

 • Po termínuSnížení znečištění z komunálních zdrojů (1.1.1)

  21.12.2007 | Vypisovatel:  Ministerstvo životního prostředí (MŽP) | Uzávěrka:  30.04.2008

  Třetí výzva k předložení žádostí o dotace v rámci OP ŽP. Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány od 3. března 2008 do 30. dubna 2008.

 • Po termínuZlepšení jakosti pitné vody (1.2)

  21.12.2007 | Vypisovatel:  Ministerstvo životního prostředí (MŽP) | Uzávěrka:  30.04.2008

  Třetí výzva k předložení žádostí o dotace v rámci OP ŽP. Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány od 3. března 2008 do 30. dubna 2008.

 • Po termínuPodpora podnikání (2.4)

  28.02.2008 | Vypisovatel:  Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava | Uzávěrka:  05.05.2008

  Podporována bude regenerace brownfields především v urbanizovaném území.

 • Po termínuPropagace a řízení (3.4)

  18.03.2008 | Vypisovatel:  Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava | Uzávěrka:  22.05.2008

  Výzva 4/2008 v Oblasti podpory 3.4 Propagace a řízení v ROP Střední Morava. Dotace na propagaci území NUTS 2 Střední Morava.

 • Po termínuPodpora rozvoje infrastruktury pro podnikání (4.1)

  01.04.2008 | Vypisovatel:  Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod | Uzávěrka:  30.05.2008

  5. kolo výzvy v ROP Severovýchod, Prioritní osa: 4 Rozvoj podnikateského prostředí. Cílem Opatření 4.1 je rozšíření a zlepšení využitelnosti nemovitostí určených pro podnikatelské aktivity.

 • Po termínuPříspěvek na ostatní hospodaření v lesích

  15.01.2008 | Vypisovatel:  Krajský úřad Zlínského kraje | Uzávěrka:  31.05.2008

  Příspěvek je určen vlastníkům lesů ve Zlínském kraji na: a) práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin, b) zakládání a provoz semenných sadů (matečnic, klonových archivů).