Omezování emisí (2.3)

Základní informace

Program:
Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
Vypisovatel:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Poskytovatel:
Státní fond životního prostředí (SFŽP)
Popis programu:
Podporované projekty: - rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOX a prachových částic, - instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOX nebo prachových částic u stacionárních nespalovacích zdrojů, - technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, přechod na neformaldehydové technologie nízkoteplotní sterilizace). Omezení v rámci 1.výzvy: přijímány budou pouze projekty mimo rámec veřejné podpory a projekty, u nichž bude podpora poskytnuta dle pravidla de minimis.

Charakteristika

Oblast podpory:

Životní prostředí, voda, odpady

Forma dotace:
formou dotace
Výše dotace:
Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu a to ve výši min. 10 pct. z celkových nákladů projektu.
Podmínky dotace:
Přijímány budou pouze projekty mimo rámec veřejné podpory a projekty, u nichž bude podpora poskytnuta dle pravidla de minimis. Detailní informace o podmínkách jsou uvedeny v platné verzi Implementačního dokumentu .
Náležitosti žádosti:
Žádosti lze podávat od 3. září 2007. Informace můžete nalézt v Příručce pro žadatele.

Doplňující informace

Termíny

Datum vyhlášení / výzvy:
29.06.2007
Datum uzávěrky:
26.10.2007

Kontaktní informace

Kontakt:
Státní fond životního prostředí Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11-Chodov tel: 267 994 300 fax: 272 936 597 http://www.sfzp.cz