Realizace úspor energie (3.2.1)

Základní informace

Program:
Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
Vypisovatel:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Poskytovatel:
Státní fond životního prostředí (SFŽP)
Popis programu:
Podporované aktivity (typy projektů): snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní), implementace měřící a regulační techniky vsystémech vytápění a chlazení.

Charakteristika

Oblast podpory:

Životní prostředí, voda, odpady

Podmínky dotace:
Omezení v rámci výzvy: Budou přijímány pouze projekty na realizaci příslušných opatření ve školách a školských zařízeních, které jsou zřízeny dle zákona č. 561/2004 Sb. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 7/2007 ve znění Dodatku č. 1 včetně příloh.

Doplňující informace

Zdroj informací:
Informace na webu OPŽP

Termíny

Datum vyhlášení / výzvy:
21.12.2007
Datum uzávěrky:
31.01.2008

Kontaktní informace

Kontakt:
Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí: Státní fond životního prostředí ČR Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11- Chodov tel: +420 267 994 300 fax: +420 272 936 597 infolinka: 800 260 500 Řídící orgán OP Životní prostředí: Ministerstvo životního prostředí ČR Vršovická 65 100 10 Praha 10 tel: +420 267 121 111 fax:+420 267 310 308