Výstavba a modernizace bioplynové stanice

Základní informace

Program:
Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 - Opatření III.1.1
Vypisovatel:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Poskytovatel:
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Popis programu:
Opatření je zaměřeno na realizaci jednotlivých aktivit ve venkovských oblastech v rámci diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským činnostem s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu a zajištění podmínek pro kvalitní život místních obyvatel a stability venkovského prostoru při podpoře zaměstnanosti. V rámci záměrů b), c) a d) bude podporována výstavba decentralizovaných zařízení pro využití obnovitelných zdrojů paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) pro vytápění nebo výrobu elektrické energie a tepla a zařízení pro zpracování biomasy za účelem výroby alternativních paliv (např. tvarovaná biopaliva - pelety, peletky, brikety). Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. Předpokládaný objem finanční podpory pro záměr b) činí zhruba 356 mil. Kč

Charakteristika

Oblast podpory:

Zemědělství, lesnictví a rybářství

Forma dotace:
přímá nenávratná dotace
Výše dotace:
Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou činnost Maximální výše dotace v závislosti na velikosti podniku a regionu (viz odkaz na dokument ke stažení níže). Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000,- Kč Maximální celkové způsobilé výdaje na projekt v záměru b) jsou 75 000 000 Kč.
Podmínky dotace:
Veškeré informace o podmíkách dotace naleznete v dokumentech na stránkách Ministerstva zemědělství.
Náležitosti žádosti:
Žadatelé mohou žádosti předkládat od pondělí 9. července na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (viz Kontakt). Náležitosti žádosti viz Úplné znění Pravidel na internetových stránkách ministerstva zemědělství.

Doplňující informace

Termíny

Datum vyhlášení / výzvy:
08.06.2007
Datum uzávěrky:
27.07.2007 (13:00)

Kontaktní informace

Kontakt:
Kontaktním místem pro žadatele/příjemce dotace pro předkládání veškeré dokumentace je příslušný RO SZIF podle místa realizace projektu. Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu: Střední Čechy Praha a Střední Čechy budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2 Jihozápad České Budějovice Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice Severozápad Ústí nad Labem Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem Severovýchod Hradec Králové Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové Jihovýchod Brno Kotlářská 53, 602 00 Brno Střední Morava Olomouc Blanická 1, 772 00 Olomouc Moravskoslezsko Opava Horní náměstí 2, 746 57 Opava www.mze.cz, www.szif.cz